Klager på konkurranse om Regjeringskvartalet

Selskapene bak Team G8+ klager til Statsbygg på tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet. Nye opplysninger om både rådgiver-habilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen.

– Vi gjør ikke dette først og fremst for å vinne tilbake oppdraget med RKV, men vi har ikke noe annet valg enn å klage når det viser seg at konkurransen ikke har foregått etter boka. Dette gjelder et stort og viktig samfunnsoppdrag, og verken vi, bransjen eller Statsbygg kan leve med uregelmessigheter. Det er som å delta i et maraton og etterpå oppdage at vinneren startet en halvtime før oss andre, sier Lars Haukeland, partner i LPO og talsperson for Team G8+.

Team G8+ kom på andreplass i konkurransen om prosjekteringen av Norges største byggeprosjekt. Sammen med de andre tilbyderne ble de informert om at vinnerteamet Team URBIS hadde en konkurransefordel, fordi selskaper i teamet blant annet har utviklet reguleringsplanen for det nye Regjeringskvartalet for Statsbygg. Denne fordelen skulle Statsbygg utligne i konkurransen, og tilbudene ble levert inn anonymt.

Selskapene i Team G8+ mener nye opplysninger og dokumenter viser at konkurransefordelen var mye større og mer omfattende enn tidligere opplyst. I tillegg til at de har funnet informasjon som ikke har vært delt med andre enn vinnerlaget, mener Team G8+ at to av jurymedlemmene har vært inhabile.

– Det viser seg at to av juryens medlemmer – inkludert jurylederen – har samarbeidet tett med vinnerlaget forut for konkurransen. Selv om forslagene ble levert inn anonymt, flere av jurymedlemmene ha kjent igjen vinnerforslaget, rett og slett fordi vinnerforslaget er basert på det arbeidet Team URBIS og jurymedlemmene gjorde sammen, sier Haukeland.

Team G8+ består av selskapene A-lab, LPO Arkitekter, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

Haukeland påpeker at det å ha en ryddig prosess med en uavhengig jury og like sjanser for alle, er helt avgjørende for at man skal få de beste løsningene på bordet.

– Vi var de første som gratulerte vinneren med et flott prosjekt. Men når det viser seg at konkurransen ikke har vært fair, ja da må vi si fra. Statsbyggs prosjekter dreier seg om bygg og bymiljøer for hele det norske folk, betalt med skattebetalernes penger. Da må både arkitekter og samfunnet for øvrig kunne stole på at prosessene skjer etter boka, avslutter Haukeland.

Det er advokat Inger Roll-Matthiesen i Schjødt som bistår gruppen juridisk med klagen.

– Prinsippet om likebehandling av tilbydere er bærende og helt grunnleggende ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Her tyder alt på at Statsbygg ikke har evnet å etterleve dette grunnleggende prinsippet. Etter at konkurransen var avsluttet har G8+ mottatt dokumentasjon som viser at deltakerne ikke har hatt like muligheter til å vinne frem, sier Inger Roll-Matthiesen.


For mer info:

Lars Haukeland.                                                   Inger Roll-Matthiesen
Mob: 913 34 463                                                  Mob: 928 81 388
Epost: lh@lpo.no                                                 Epost: irm@schjodt.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss