Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult fratrer ved slutten av 2020. Foto: Thomas Brun / NTB

Konsernsjefen i Norconsult fratrer mot slutten av 2020

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen (62) i Norconsult har orientert styret om at han ønsker å fratre som konsernsjef ved slutten av 2020.

– Det er en tid for alt. Norconsult har vært en sentral del av livet mitt i 15 år. Når 2020 går mot slutten har jeg vært konsernsjef i nær syv år, i tillegg til åtte år som styreleder. Norconsult er i dag midt i strategiperioden 2019 til 2021, og når strategi for neste periode skal utarbeides i 2021 er det en fordel at en ny konsernsjef leder dette arbeidet, sier Jacobsen.

Styreleder Roar Engeland er svært tilfreds med selskapets utvikling under Per Kristian Jacobsens ledelse.

– Under ledelse av Jacobsen har Norconsult levert rekordresultater og i tillegg vist en unik evne til å levere fremragende ingeniørarbeid, utvikle avansert teknologi, moderne samarbeidsformer og gjennomføre svært krevende prosjekter. Selskapet er nå godt rustet for et lederskifte, ikke minst takket være Per Kristian, sier Engeland.

Styret vil starte prosessen med å finne ny konsernsjef på nyåret, med mål om å finne en arvtager før 2021. Jacobsen vil fortsette i stillingen frem til slutten av 2020, og være tilgjengelig for styret og ny konsernsjef frem til juli 2021.