Avinor signerer kontrakt med Norconsult. Dette er den første store kontrakten i arbeidet med ny flyplass. Fra v. konserndirektør Stine Westby i Avinor og konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. Foto: Avinor

Kontrakt på Ny lufthavn Bodø signert

Norconsult har signert kontrakt med Avinor på Ny lufthavn Bodø, et av de aller største samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult har med seg underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter i oppdraget.

En enorm tillitserklæring for Norconsult

– Det er en enorm tillitserklæring å bli tildelt et av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult, med underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter, har omfattende erfaringer fra både store og små lufthavnprosjekter og ser frem til å bidra med vår samlede kompetanse til å skape verdier for Avinor og Bodø. Vi gleder oss til å ta fatt på det spennende og utfordrende oppdraget med Ny lufthavn Bodø, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal det bygges ny lufthavn i Bodø for å få mer plass til byutvikling. Den nye lufthavnen har et anslag på mellom 6,5 og 7 milliarder kroner, og skal stå klar mellom 2024 og 2026.

Det har vært gjennomført en konkurranse knyttet til anskaffelse av rådgivergruppe i forbindelse med byggingen. Avtalen vil i første omgang gjelde prosjektering i forbindelse med gjennomføring og utarbeidelse av skisseprosjekt, men Avinor har opsjoner til å bestille prosjektering også ved gjennomføring av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

Gode tilbud fra flere solide aktører

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, etter å ha gjennomført en grundig evaluering og forhandlingsrunder er det besluttet å tildele kontrakten til Norconsult.

– Vi er glad for å ha nådd denne viktige milepælen i prosjektet. Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersoner, en fornuftig organisering og gjennomføringsmodell, samt konkurransedyktig pris var avgjørende for beslutningen om å tildele denne viktige kontrakten til Norconsult, sier konserndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor.

Kontraktens estimerte verdi for skisseprosjekt er 10-15 millioner NOK. Estimert verdi for gjennomføring av alle faser, forutsatt bestilling av samtlige opsjoner: 300 - 600 millioner NOK. 

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss