Første spadetak tatt på ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Avbildet Harald J. Solvik, utbyggingssjef Nye Veier, Hans Olav Omnes, prosjektleder AF Gruppen Norge og samferdselsminister Jon Georg Dale. (Foto Norconsult)

Kontrakt signert på E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier har signert kontrakt med totalentreprenør AF Gruppen på realisering av ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Med seg har AF Gruppen Norconsult og Kruse Smith.

Avtalesigneringen fant sted etter at Nye Veier AS inviterte inn AF Gruppen, med Norconsult og Kruse Smith, til konkretiseringsfasen for prosjektet sommeren 2018.

Stort og viktig samferdselsoppdrag

Konsernsjef Morten Grongstad i totalentreprenøren AF Gruppen er glad for at selskapet får muligheten til å bygge E39 i samarbeid med Norconsult og Kruse Smith.

– Vi har gode erfaringer fra det pågående samarbeidet med bygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. AF Gruppen er glade for å få bidra ytterligere til gode og trygge veier på Sørlandet, og vi er ivrige på å sette i gang sammen med gode samarbeidspartnere, sier Morten Grongstad.

Veistrekningen mellom Kristiansand vest og Mandal øst er på totalt 19 km, og blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger.

– Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for Norconsult, som vi gleder oss til å realisere for Nye Veier sammen med totalentreprenør AF Gruppen og Kruse Smith. Vi begynner å få god erfaring fra de store, nye totalentrepriseprosjektene, som vi ser det kommer flere av også fremover, sier direktør Sigurd Rugsland, som leder markedsområde samferdsel i Norconsult.

Ved ferdigstillelse vil strekningen bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på veistrekket. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over 4000 meter.

Inspirerende med byggherre som stiller krav

Nye Veier har stilt flere ambisiøse mål og krav for prosjektet knyttet til både miljø og bærekraft og bruk av ny teknologi.

– Det er inspirerende å delta på prosjekter der byggherren stiller krav som gjør at vi må strekke oss. Det gjør Nye Veier. Vi har et gjensidig mål om å effektivisere bransjen, og i dette prosjektet jobber vi med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø, forteller Rune Blågestad som er oppdragsleder fra Norconsult i prosjektet.

E39 Kristiansand vest – Mandal øst skal etter planen ferdigstilles høsten 2022.