Kuganesan Sivasubramaniam (midten foran) med veiledere og vurderingskomité.

Kuganesan Sivasubramaniam fra Norconsult fullførte doktorgrad

Norconsult gir støtte til medarbeidere for å ta doktorgradsutdanning med Nærings-Ph.D.-ordningen gjennom Forskningsrådet. Kuganesan Sivasubramaniam fra energidivisjonen i Norconsult har tatt doktorgrad i hydrologi ved NTNU i Trondheim i perioden januar 2016 til desember 2018. I november disputerte han sin doktoravhandling.

– Jeg er takknemlig for denne flotte muligheten Norconsult har gitt til meg for å oppnå mitt langsiktige karrieremål. Jeg tok min mastergrad i 2008, og jobbet i industri i åtte år. Nærings-Ph.D. passer veldig bra for meg som jobber med industri, og som har interesse for forskning og videre utdanning, sier Sivasubramaniam.

Økt kompetanse i hydrologi

Tittel på doktorgradsprosjektet er «Evaluering og forbedring av kvantitative nedbørestimater for bruk i hydrologiske applikasjoner». Formålet har vært å forbedre nedbørestimatene fra værradar ved å kombinere nedbørdata fra målestasjoner, værradar, satellitt og NWP (numerisk modellerte værvarlingsdata), og dermed øke nedbørestimatenes anvendbarhet for hydrologiske formål. Hovedfokuset har vært på å utnytte høyoppløselige nedbørdata fra det norske værradarnettet.

Norconsult er et av de ledende rådgivende selskapene innen vannkraftutvikling og vannressursplanlegging, noe som også er Norconsults viktigste satsingsområder internasjonalt. Kompetanse i hydrologi er helt avgjørende for Norconsults suksess i lokale og internasjonale vannressurs- og vannkraftprosjekter.

– Jeg valgte dette temaet for min forskning fordi flomberegninger er et av kjerneområdene på Energidivisjonen. Hydrologi er et voksende fagfelt, og det er behov for videreutvikling og forbedring av metodikk for hydrologiske beregninger for å utnytte utvikling i teknologi, og for å møte fremtidige utfordringer. Den fremtidsrettede kompetanseutviklingen ved å tilføre relevant spissteknologi er et av de viktigste formålene med Norconsults forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Internasjonal spredning av resultatene

Prosjektet foreslår en nyskapende metode for å forbedre estimert radarnedbør ved å anvende en korreksjonsrutine som inkluderer målt lufttemperatur ved bakkenivå. Videre formuleres et rammeverk for å slå sammen nedbør fra målestasjoner og værradar. Studien viser også muligheten for å bruke numerisk modellerte værvarlingsdata (NWP) som en alternativ kilde for vannressursplanlegging og hydrologisk modellering. Forskningsresultatene av prosjektet er publisert i vitenskapelige tidsskrifter og presentert på nasjonale og internasjonale konferanser.

Doktorgradsavhandlingen består av fire vitenskapelige artikler, som er basert på tre års forskningsarbeid. To av dem er publisert ved internasjonale tidsskrifter, Hydrologi and Earth System Science (HESS) og Environmental Modelling & Software (EMS). HESS og EMS er velkjente tidsskrifter innen hydrologi og geovitenskap. Artiklene kan leses her:

https://doi.org/10.5194/hess-22-6533-2018

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.05.013

Norconsult gratulerer Kuganesan Sivasubramaniam med fullført doktorgrad!