Innspilling av podcastepisode om lysdesign. F.v. Christian Kamhaug, Benedicte Bratt Jakhelln, lysdesigner Thomas Mood Hummel og lysdesigner Heidi Skogstad Messiha.

Lysdesign er tema i ny podcastepisode fra Norconsult

Lys, og hvordan lys påvirker brukerne av bygg, får stadig større oppmerksomhet i prosjekter. Allikevel mener Norconsults lysdesignere Heidi Skogstad Messiha og Thomas Mood Hummel at flere prosjekter kunne hatt nytte av å koble på lysdesignere tidlig i prosessen.

I den første episoden av Norconsults podcast, Prosjektkontoret, etter sommerferien er lys og lysdesign tema.

Last ned episoden her

God lysdesign handler om å skape gode miljøer, både inne og ute. Estetikk er én del av dette, men lysdesign handler vel så mye om sikkerhet, psykologi, fysiologi, teknikk og energibruk, og er en viktig komponent i både bygg og anlegg. Lysdesign brukes aktivt i for eksempel kontorbygg, boliger, skole- og omsorgsbygg, i bymiljøer og i parker samt i tunneler, på togstasjoner og på flyplasser.

Godt lys gir godt arbeidsmiljø

På samme måte som med inneklima og universell utforming, foreligger det myndighetspålagte krav til lys i nye bygg. Arbeidsmiljøet vårt, produktivitet og trivsel påvirkes av blant annet mengde dagslys, plassering av lyskilder, farge på lyset og lysstyrke.

– Når vi skal planlegge lys i et bygg, er kunstig belysning bare én del av helheten. Kravene til dagslys vil i noen tilfeller være i direkte konflikt med andre komponenter i bygget. For eksempel vil store vindusflater gi mer dagslys, men er mindre energiøkonomiske fordi det i Norge blir kaldt og mørkt om vinteren og varmt og lyst om sommeren. Vår oppgave som lysdesignere blir å finne den aller beste kombinasjonen av naturlig og kunstig lys, sier Thomas Mood Hummel, lysdesigner i Norconsult.

Eget lysdesign-studium

Lysdesign har vært en egen studieretning i Norge siden 2005. I Norconsult merker lysdesignerne en stadig økende bevissthet og interesse for fagområdet hos både byggherrer og arkitekter. Allikevel kobles lysdesignerne ofte sent på i prosjektet. Da kan det allerede ha blitt tatt ikke-reversible beslutninger knyttet til arkitektonisk utforming og plassering av teknisk infrastruktur, uten at lysdesignere har fått gitt faglige anbefalinger på dagslys og belysning. Norconsults lysdesignere har derfor en tydelig oppfordring til byggherrer og arkitekter:

– Involver oss i prosjektene, og så tidlig som mulig i prosessen. Det å tenke helhetlig når det gjelder lys og belysning, vil ha positive effekter på arbeidsmiljø, energieffektivitet og estetikk for å nevne noe. Kostnadene av å bruke en lysdesigner er ikke store sammenlignet med effektene av god lysdesign, avslutter Heidi Skogstad Messiha, lysdesigner i Norconsult.

Vil du høre mer om lysdesign? 

  • Her kan du laste ned Prosjektkontoret
  • Les mer om lysdesign på Norconsult.no