Åpningen av Bærekraftsuken 2024. F.v.: Kjersti K. Dunham, Egil Hogna, Harald V. Nikolaisen, Lisbeth Hammer Krog og Arne Meland.
Åpningen av Bærekraftsuken 2024. F.v.: Kjersti K. Dunham, Egil Hogna, Harald V. Nikolaisen, Lisbeth Hammer Krog og Arne Meland.

Mer bærekraftige prosjekter med bruk av kunstig intelligens

For å sikre en bærekraftig utvikling må det utvikles nye bruksområder for kunstig intelligens og innovasjon. Dette var et av budskapene fra konsernsjefen i Norconsult, Egil Hogna, på åpningsarrangementet av Bærekraftsuken 2024.

«Kunstig intelligens (KI) som katalysator for grønn omstilling» var tema på åpningen av Norconsults storsatsning Bærekraftsuken 2024, der konsernsjef Egil Hogna møtte Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune og Arne Meland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til en panelsamtale ledet av Kjersti Dunham, leder for markedsområde Bygg, eiendom og arkitektur. Her ble det diskutert hvordan bruk av KI kan utnyttes for å få fart på den bærekraftige omstillingen, og hvilke krav dette stiller til rådgivere og til samfunnet.

Egil Hogna viste flere eksempler på hvordan Norconsult de siste årene har jobbet med den doble omstillingen, nemlig kunstig intelligens og bærekraft, blant annet gjennom Porfyr, en markedsplass for overskuddsmasser, med atferdsanalyse av myke trafikanter i Bergen og i FoU-prosjektet POSIred der målet er å redusere postoperative sårinfeksjoner ved hjelp av XR (extended reality).

Bruk av KI for et bedre samfunn

– Både ved å investere tid i en tidlig fase av prosjektet for å utvikle bruk av KI og innovasjon og via kundedialog, vil vi møte krav og forventinger som stilles til oss når bruken av KI i samfunnet øker drastisk, mente Hogna.

Han fikk støtte fra de andre paneldeltakerne da han pekte på at det grønne skiftet må løftes frem av en teknologisk fremgang.

– Dette er kanskje enklere når det gjelder teknologi enn innen helsesektoren, som er underlagt strenge personvernlover, påpekte Lisbeth Hammer Krog.

– Vi må gå fra å utforske til å utnytte KI. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, KI blir bare nyttig hvis det gjør at vi kan bli mer effektive og bygge et bedre samfunn, sa Statsbygg-topp Harald V. Nikolaisen.

Smarte maskiner, smartere mennesker

Avdelingsdirektør Arne Meland fortalte at Statens Vegvesen jobber med å gjøre sitt regelverk mer digitaliseringsvennlig og maskinlesbart.

– Når maskinene skjønner det, skjønner også menneskene det bedre, sa han.

Dette var Ketil Søyland, som sitter i arrangementskomiteen for Bærekraftsuken, enig i.

– Som rådgivere må vi ta lærdom av det Statens vegvesen gjør, og sørge for at når vi produserer et materiale, gjør vi det enklere og maskinlesbart for en fremtidig bruk av KI. Det hjelper oss å effektivisere våre kunders prosjekter, sier Søyland.

Mer enn 50 webinarer

Bærekraftsuken går fra 22. til 26. april, og arrangeres av Norconsult for fjerde året på rad. Selskapet inviterer til mer enn 50 gratis webinarer med bærekraftsrelaterte temaer, åpne for alle som er opptatt av bærekraft. Mer info her: https://barekraftsuken.norconsult.no/

  • Benedicte Bratt Jakhelln

    Senior Communications Advisor

  • Kontakt oss