Miljøsertifisering gir dårligere luftkvalitet i bygg

BREEAM-krav kan gi dårligere inneklima enn ved bruk av tradisjonelle norske løsninger, mener Norconsult i en stor artikkel i Teknisk Ukeblad.

Sammen med en gruppe kolleger har Bård Venås i Norconsult sammenliknet kravene til ventilasjon i BREEAM, med de tradisjonelle ventilasjonsløsningene som brukes her i landet.
Konklusjonen er at man ved å velge løsningen som gir høy karakter i BREEAM faktisk får dårligere luft enn ved å velge konvensjonelle plasseringer av luftinntak og avkast.

– Gjennom dette prosjektet har vi dokumentert at man får bedre luftkvalitet ved vanlig løsning enn ved å følge krav til utforming i BREEAM, sier Venås.

Les hele artikkelen på tu.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss