BREEAM Consultant The Plus N16 print
Einar Aslaksen / Vestre

Møbelfabrikken «Vestre - The Plus» til topps i miljøkåring

«Vestre - The Plus» på Magnor vant Norges første BREEAM-pris for nybygg. Prisen deles ut av Grønn Byggallianse og er en viktig anerkjennelse av realiseringen av byggets høye miljømål. Norconsult og Nordic Office of Architecture har hatt ledende BREEAM-roller i prosjektet.

Vestre har utviklet og bygget verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Eidskog kommune, der Norconsult og Nordic Office of Architecture (Nordic) har spilt en sentral rolle i å realisere Vestres ambisiøse miljømål for The Plus.

Bygget, som er designet av BIG (Bjarke Ingels Group), har oppnådd miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding, den høyeste BREAAM-klassifiseringen det er mulig for et bygg å oppnå. Nordic har hatt rollen som BREEAM AP gjennom hele prosjektet, mens Norconsult har vært rådgiver for bygningsfysikk samt BREEAM-NOR-revisor.

–  Det er svært velfortjent at The Plus mottar Norges første BREEAM-pris for nybygg. Prosjektet viser i praksis hvordan materialvalg og ressursutnyttelse bidrar til å redusere miljøpåvirkning og optimalisere byggets energieffektivitet. Vi er utrolig stolte over å ha vært en del av dette prosjektet., sier Kjersti Kvalheim Dunham, divisjonsdirektør Bygg og konstruksjon i Norconsult.

Verdig BREEAM-vinner

The Plus er designet for å være et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv fastlandsindustri, og på den måten inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Det er et særegent bygg med god kombinasjon av industri, arkitektur og bærekraft. De har aktivt spredd budskapet om bærekraftskvalitetene de har oppnådd både nasjonalt og internasjonalt, og at de har prioritert bærekraft i dette prosjektet til tross for en høyere kostnad. Prosjektet har hatt en helhetlig tankegang som også inkluderer produktene som blir produserte i bygningen.

Det er et plusshus, har 55 % reduksjon i CO2-utslipp, og de har brukt lokalt tømmer og mest mulig lokale leverandører og samarbeidspartnere. Prosjektet ivaretar også sosial bærekraft blant annet ved å tilrettelegge for både ansatte og besøkende, og de har bidratt til stedsidentiteten til lokalområdet. Til tross for at bygningen er bygget på et område hvor det tidligere var skog, har prosjektet vært bevisste på dette gjennom hele prosjektarbeidet og har arbeidet godt for å minimere påvirkningen og å bøte på dette. Juryen har diskutert denne problemstillingen grundig, og mener dette er godt kompensert for, da det er implementert omfattende og innovative kompenserende tiltak. De har blant annet brukt tømmeret fra den eksisterende skogen i bygningen, de har tatt vare på skogbunn og søkt å øke naturmangfoldet på tomten.»

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg, og måler byggets bærekraftskvaliteter. Et sertifikat utstedes i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.