Morten Høigaard fra Norconsult fikk nylig hederlig omtale i en internasjonal ingeniørkonkurranse. Foto: Norconsult

Morten fra Norconsult med hederlig omtale i internasjonal ingeniørkonkurranse

Norge hadde fem kandidater i finalen i den internasjonale ingeniørkonkurransen EFCA young professional of the year. To av kandidatene var fra Norconsult, og Morten Høigaard var en av to nordmenn som oppnådde hederlig omtale i konkurransen.

Stas å bli nominert

Morten Høigaard har bakgrunn fra Energi og Miljø på NTNU. Bakgrunnen for valget var en kombinasjon av teknisk interesse og nysgjerrighet, interesse for fysikk og matte generelt og en overordnet interesse for klima og miljø. Energi- og miljøstudiet fremsto derfor som et naturlig valg for Morten. I videre studier valgte han fordypning innen varme og energiprosess, og skrev masteroppgave om vannkraft.

– Først og fremst er det veldig kjekt at min leder og Norconsult ønsket å nominere meg til konkurransen. Det gir ekstra motivasjon når man får tilbakemelding om at arbeidet jeg gjør blir verdsatt. Det er gøy å få vist frem hva jeg og avdelingen arbeider med, og fremheve et prosjekt jeg mener er bra og veldig spennende, sier Morten Høigaard.

Skal forsyne Jessheim med biobasert fjernvarme

Til daglig jobber Morten med flere og varierte prosjekter innen fagfeltet termisk energi, og liker spesielt godt prosjekter hvor man kan finne gode energiløsninger for områder.

– Prosjektet jeg jobber mest med for tiden er utvikling av fjernvarme på Jessheim, hvor jeg jobber for Solør Bioenergi. Det er et veldig spennende prosjekt som jeg har fulgt over en lengre periode. Akkurat nå er vi i gang med å etablere en større fjernvarmesentral og et sentralt fjernvarmenett for å forsyne Jessheim med biobasert fjernvarme. Jeg er nå engasjert som prosjektleder for fjernvarmeutbyggingen, sier Morten Høigaard.

Kriteriene man vurderes ut fra i konkurransen er hovedsakelig tekniske oppnåelser, men også erfaring med ledelse og bidrag til godt arbeidsmiljø.

Disse kriteriene blir så vurdert ut fra den innsendte søknaden, som er inndelt i følgende deler; arbeidsgivers anbefaling, som er leders beskrivelse av kandidaten og dens arbeid, referanseprosjekt, som er en mer detaljert beskrivelse av et utvalgt referanseprosjekt, i dette tilfellet det nevnte fjernvarmeprosjektet på Jessheim, og oppdragsgivers beskrivelse av kandidaten, som i dette tilfellet er Solør Bioenergi sin beskrivelse av Mortens arbeid og CV.

Morten forteller at det som driver han i jobben er nysgjerrighet og ønsket om å finne gode energiløsninger, både på det tekniske og økonomiske plan. Han setter særlig stor pris på variasjonen i jobben; kombinasjonen av prosjektering, anbudsarbeid og arbeid i felt.

– Det er givende å følge opp prosjekter der det bygges. Det er også, selv om det til tider kan være frustrerende, spennende å løse tekniske utfordringer som oppstår underveis.

Morten bor på Jar med sin forlovede og sin tre måneder gamle sønn. Han er glad i jakt og friluftsliv og har en lidenskap for Telemark-kjøring.

Andrea Liereng fra Norconsult var også med i konkurransen, som gikk av stabelen i Dublin i forrige uke.