Norconsult ved Bård Hernes og Bettina Sandvin i Bane NOR signerte i dag rådgiverkontrakten for oppdraget med byggeplan for Moss sentrum i jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Foto: Bane NOR

Moss utvikles: Signerte kontrakt for stort jernbaneprosjekt i sentrum av byen

Norconsult og Bane NOR signerte i dag rådgiverkontrakten for oppdraget med byggeplan for Moss sentrum i jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. I tillegg til å være et teknisk komplekst prosjekt, er det også et viktig byutviklingsprosjekt for Moss.

Prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR sier han er veldig fornøyd med å ha Norconsult med på laget.

– Norconsult viste en meget god oppdragsforståelse, og skåret også best på forholdet mellom pris og kvalitet. Kontrakten er svært viktig for den videre fremdriften til prosjektet, og vi ser frem til at Norconsult kommer i gang med arbeidet, sier Harding Hansen.

Norconsult går sammen med Nordic Office of Architecture (Nordic) i det komplekse prosjektet.

– Det er svært gledelig at vi er tildelt denne omfattende rådgiverkontrakten. Kontrakten med Bane NOR viser at vår erfaring og tverrfaglige rådgivning er ettertraktet i markedet, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. 

Det var konserndirektør for Hovedkontor i Norconsult, Bård Hernes, som signerte kontrakten på vegne av Norconsult.

– Vi er veldig stolte av den tilliten Bane NOR har gitt oss, og glade for at vi får muligheten til å løse dette spennende oppdraget til det beste for innbyggerne i Moss by, for Bane NOR og de reisende. Nå ser vi frem til å ta fatt på arbeidet sammen med våre kollegaer i Nordic Office of Architecture, sier Bård Hernes.

Omfattende, teknisk komplisert og viktig prosjekt for Moss

Prosjektet legger til rette for byutvikling i Moss, og vil bedre kontakten mellom sjø og by, og sikre gode forbindelser mellom ferge, havn, tog og buss. Nye Moss stasjon bygges slik at det blir mulig med fire avganger i timen hver vei for både lokal- og InterCity-tog og godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene, og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

Utbyggingen i Moss sentrum preges av at den delvis vil foregå i en dyp byggegrop med utfordrende grunnforhold, og prosjektet inkluderer blant annet kulvert, ny stasjon og stasjonsområde samt grensesnitt mot totalentreprisene for tunnelene i hver ende.

Marianne Folkestad Bjelland er Norconsults oppdragsleder i prosjektet.

– Mange konstruksjoner skal prosjekteres i utfordrende grunnforhold, i tillegg til tunnel, omlegging av vei og infrastruktur, arkitektur og det tekniske som hører med en jernbanestasjon med stasjonsbygg. Rådgiverlaget utgjør et sterkt tverrfaglig team med mye erfaring fra andre stasjons- og jernbaneprosjekter. Vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med Bane NOR for å få til en god stasjon og knutepunkt i en ny bydel i Moss, sier hun.

Norconsult er fra før til stede i Moss, med blant annet forprosjekt og byggeplan for Kanalbrua.