Forfatter av denne kronikken, Fride A. Hærem, er ambassadør for TV-aksjonen og konserndirektør stab i Norconsult. Foto: TV-aksjonen

Nå er det faktisk hennes tur

Det nærmer seg årets viktigste søndagstur, nemlig TV-aksjonen, søndag 20. oktober. I år er det organisasjonen Care som får inntektene fra aksjonen. Målet er å mobilisere 100 000 bøssebærere som skal banke på 2,3 millioner dører for å samle inn penger til kvinners rettigheter der hvor likestilling ikke er en selvfølge. Pengene skal bidra til at kvinner får mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sine egne inntekter i noen av verdens fattigste land. Norconsult støtter dette arbeidet.

Alt er ikke helt perfekt her hjemme heller, vi har fortsatt et stykke å gå, men Norge har på mange måter vært et foregangsland når det kommer til likestilling mellom kjønnene og kvinners rettigheter. Vi tar for gitt at kvinner i Norge bestemmer over sin egen kropp. At likt arbeid gir lik lønn, at kvinner bestemmer over egne penger og at kvinner kan delta i samfunnet på lik linje med menn. Dette reguleres av norsk lov. Slik er det ikke overalt.

Lovfestet diskriminering

Over 150 land i verden har et lovverk som begrenser kvinners rettigheter, frihet eller muligheten til å ta bestemte jobber – eller jobbe i det hele tatt dersom ikke ektemannen samtykker. Dette er komplett urimelig. Slik utviklingen er i dag vil det ta over 200 år å oppnå økonomisk likestilling.

I det afrikanske landet Niger lever 50 prosent av innbyggerne for 15 kroner dagen. 75 prosent av de som lever under fattigdomsgrensen er kvinner. Hver dag dør 830 kvinner på grunn av komplikasjoner ved graviditet og fødsel, og de aller fleste dødsfallene skjer i utviklingsland. Over 60 prosent av verdens analfabeter er kvinner. Kvinners rettigheter handler først og fremst om menneskeverd. Det handler ikke om at kvinner skal fremme sine rettigheter på bekostning av mannen, men det handler om retten til å delta i samfunnet på like vilkår. Dette handler ikke bare om etikk og verdier, men også om samfunnsøkonomisk vekst.

Livsviktige ringer i vann

Målet til Care er å hjelpe 400 000 kvinner til økonomisk frihet, til å bestemme over egen kropp og til å få en stemme som betyr noe og som blir hørt. Spare- og lånegrupper blir en nøkkel for å nå disse målene i de ni fattigste landene i verden; Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Ifølge tall fra Care vil det å hjelpe 400 000 kvinner i praksis bety at 1,5 millioner kvinner får hjelp – fordi de hjelper sin familie og sitt nærmiljø.

Støtten fra næringslivet utgjør også viktige bidrag til TV-aksjonen. I Norconsult har vi valgt å støtte årets TV-aksjon med 1 million kroner. Dette gjør vi fordi vi er opptatt av likestilling og mangfold, og fordi vi faktisk har mulighet til å gjøre det. Norconsult er eid av de ansatte, og her i Norge er vi cirka 2 800 medarbeidere. Det er med andre ord medarbeiderne som støtter årets TV-aksjon med drøyt 350 kroner hver.

I det store bildet er en million kroner kanskje ikke så mye når vi vet hvor mange millioner som samles inn i forbindelse med TV-aksjonen. Men én million skaper ringer i vann som betyr noe viktig for mange. Én million kan gi 3 636 kvinner plass i en spare- og lånegruppe. Det kan finansiere opprettelsen av over 180 spare- og lånegrupper med mellom 20 og 30 medlemmer. Dette gir kvinnene både en forsikringsordning og tilgang på livsviktig kapital.

I Niger får hver kvinne i gjennomsnitt 7,2 barn. Samtidig vet vi at kvinner som får hjelp også hjelper sine nærmeste – sine familier – og dermed skaper endringer i sine lokalsamfunn. Når en kvinne i Niger får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv, så skaper hun et bedre liv for barna sine. At barna får dekket basisbehov vi tar for gitt her hjemme, som utdanning, nok mat og en trygg hverdag. I dette ligger det også et viktig element av bærekraft fordi hjelpen gir et bedre grunnlag for å skape et godt liv for kommende generasjoner.

Selv er jeg så heldig å være ambassadør for TV-aksjonen. Det er jeg stolt av. Jeg er også stolt av å jobbe i en bedrift med et så stort hjerte, at vi prøver å gjøre en forskjell og skape verdier for flere enn aksjonærene. Nå er det faktisk noen andres tur – nemlig hennes.

Vi har rundt 60 kontorer i Norge, og ved flere av disse har man tatt initiativ til egne innsamlinger og ringedugnader. Mange kommer også til å gå med bøsser og banke på dører på søndag.

Det oppfordrer jeg alle andre i Norge til å gjøre også. Det vil skape livsviktige ringer i vann.

God søndagstur 20. oktober. Den turen vil garantert gjøre en forskjell.

Fride A. Hærem

Konserndirektør og TV-aksjon-ambassadør