NAL og Norconsult inviterer til kurset «Kritiske byggdetaljer»

Kurset er utviklet i tett samarbeid med Norconsults erfarne bygningsfysiker Pål Kjetil Eian. Det strømmes direkte 3. mars og formidler kunnskap om utforming av byggdetaljer og deres betydning for et vellykket byggeprosjekt.

Kurset tar for se hvordan du gjennom bevisst utforming og materialbruk skaper varig gode detaljer og unngår byggskader. Detaljene i eksteriøret skal motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid.

At klimaet er i forandring gjør utfordringen enda større. Kurset omfatter stadiene fra tidlig skissefase, prosjektering, bygging og byggets levetid. Kunnskapen vil bli formidlet fra ståstedet til arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Kurset «Kritiske byggdetaljer» strømmes direkte torsdag 3. mars kl 9-16. Se mer informasjon og meld deg på her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss