Nedre Foss bypark i Oslo hadde offisiell åpning 4. mai. Norconsult har prosjektert anlegget.

Nedre Foss bypark åpnet for publikum

4. mai var det offisiell åpning av Nedre Foss bypark, som skaper en etterlengtet gjennomgående forbindelse langs Akerselva. Norconsult har prosjektert det flotte anlegget, som ligger svært attraktivt og sentralt til, mellom Vulkanområdet og Grünerløkka i Oslo.

I 2008 vant Norconsult landskapsarkitekter den internasjonale arkitektkonkurransen om ny bypark på Nedre Foss. Etter åtte år står omsider parken nå ferdig. Byggingen av parkanlegget startet høsten 2015. Hele parken strekker seg over et område på omtrent 15 000 m2. Oppdragsgiver er Bymiljøetaten.

Norconsult har bidratt med flere fag

Arbeidet med prosjektering av den nye parken ledes av landskapsarkitekt Line Beate Løvlien ved avdeling for landskapsarkitektur i Sandvika. Med seg har hun hatt mange dyktige landskapsarkitekter samt bidragsytere fra ulike fagområder i Norconsult. Både vann- og avløp, konstruksjon, elektro, SØK, geoteknikk, hydrologi og ytre miljø har bidratt med sin fagkompetanse.

- Jobben som oppdragsleder har vært svært lærerik og flott. Norconsult tilbyr tjenester innen alle fagfelt, så det har vært lett å trekke inn de nødvendige ressursene, sier Løvlien.

Tilrettelagt for opplevelse og ro

Hovedgrepene fra arkitektkonkurransen preger den endelige utformingen av parken etter flere år med prosjektering. Sentrale bevegelsesmønstre har vært viktige for konseptet. Det er en turvei hvor man kan gå raskt gjennom parken, og en vei som er tilrettelagt for opplevelse og ro langs med den store gressbakken sentralt i parken. Gressbakken fremstår som en stor og ren bue langs med turveien.

- Vi ønsket å skape et stort og åpent rom i byen, sier Løvlien.

Buedelen av gressbakken vender mot Akerselva og avrundes med en sittekant i slipt stein. Steinkanten er belyst fra undersiden, noe som skaper et mykt lys ned på turveien om kvelden. Langs turveien er det flere staudefelt. Et av disse har også funksjon som regnbed. Utformingen av staudebedene henter sin inspirasjon fra Akerselvas tørre elvebanker, elveformene. Langs staudefeltene åpnes parken mot elva flere steder, med flere mindre trappeanlegg, hvor man kan sitte og dyppe tærne i Akerselva om man ønsker det.

Arrangementsplass tilrettelagt for utendørs matservering

Forbindelsen mot Vulkan som leder til Maridalsveien samt det nye trappeanlegget i parken som leder rett opp til Grünerløkka, er viktige i prosjektet. Midt i denne aksen ligger Mølleplassen. Mølleplassen er tilrettelagt for ulike arrangement med uttak for elektrisitet. Som første utendørsområde i Oslo er det lagt ned fettutskiller i grunnen, med tanke på utendørs matservering. Plassen rammes inn med et tribuneanlegg på østsiden. Her kan man nyte solen langt utover sommerkveldene. Tribunen vil kunne brukes i forbindelse med scenearrangementer. En del av tribunen er utsmykket med friser av kunstneren Lars Fiske. Motivene er valgt ut av historikere og viser stedets historiske utvikling.

Lekeapparater med historisk inspirasjon

Tett inn mot tribunen ligger lekelandskapet. Her har Norconsults landskapsarkitekter virkelig fått leke seg med å tegne egne lekeapparater som har hentet inspirasjon fra mølledrifthistorien på stedet. Det er lagt inn et eget vannelement hvor det ledes vann fra Akerselva via en selvfallsledning. Flere av lekeelementene har tydelig referanse til møllehjul og det er lagt opp til at barn kan leke seg med vannet. I tillegg til lekeapparatene, er det lagt inn en ekte møllestein i dekket etter et samarbeid med byantikvaren. Gjennom hele prosjektet er det lagt vekt på universell utforming ved at det er mulig å komme seg fram til de ulike områdene av parken. Et eksempel er hvordan en del av lekelandskapet også har funksjon som en rampe for å komme seg til tribunen.

Nærkontakt med elven

Bryggestien lengst nord i parken gir de besøkende mulighet til å spasere over Akerselva og få nærkontakt med elven. Stien ligger stemningsfullt til under tett vegetasjon, med en lett og smidig konstruksjon. Her skapes forbindelsen videre opp mot Kuba og området ved Arkitekthøyskolen. Like sør for bryggestien er det bygget en fisketrapp som gir fisken mulighet til å forsere Nedre Foss og svømme videre oppover Akerselva. Hele parkanlegget er dimensjonert for å kunne tåle en 200-årsflom.

Anlegget har vært åpent for gjennomgang i byggeperioden, derfor har det vært mulig å tyvstarte turen til parken allerede før åpningen 4. mai. Etter hvert vil også den flotte Nedre Foss gård gjenoppbygges etter brannen, og vil dermed inngå i parkanlegget.

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet og spesielt det at parken er tatt i bruk allerede før åpning. Det er utrolig inspirerende å se at parken nå er ferdig, etter en lang prosjekteringsperiode. Vi vil takke Bymiljøetaten for det strålende samarbeidet med dem, og gratulere med et flott nytt uterom i Oslo sentrum. Vi oppfordrer alle til å legge vårturen til Nedre Foss bypark, avslutter Line Beate Løvlien.