Lekeområde i Nedre Foss bypark (foto: T. Majewski).

Nedre Foss bypark – en historie der tid og vann spiller sammen.

- En stemningsrapport fra Nedre Foss bypark, skrevet av Anja Standal, planarkitekt/ urbanist i Norconsult.

Tenk deg en varm sommerdag i 2020, du er på vandring opp Akerselva og møter Nedre Foss bypark. På gressbuen sitter flere grupper av mennesker og nyter solen i et åpent rom med sol og sikt. Langs elvekanten møter du elvespor oppe på bakken, som ulike bed inspirert av elvas form og fylt med vegetasjon og planter. Vis-a-vis Dansens Hus bryter en trapp ned til elvebredden. Her kan du se sporene av gammel vannindustri, lytte til elvestrøm og ta på vannet, og du ser murene av det gamle livet som bokstavelig talt bærer utviklingen fremover i tid. Regnbed, vegetasjon og vannrenner er bevisst plassert for å håndtere overvannet, i store eller små mengder, og bruke det som en ressurs for området.

Vannrenne for de minste

Litt lenger oppe møter du glade barnerop og lek ved den populære vannrenna på den nye lekeplassen. Denne vannrenna, med sluser og vannoppkomme, bringer Akerselva inn til barnas eget domene og samler en flokk av lekelystne små til å sanse og samarbeide om vannet. Lekeapparater formet som møllehjul og møllesteiner integrert i dekket, er med på å fortelle litt av historien om området. Ut mot elva oppdager du en fisketrapp, som både legger til rette for fiskebevegelse, og som også ivaretar sjødyr og bunndyr sin ferdsel i vannstrømmen. På den nye bryggestien går du langs og over elva i et mer utemmet naturområde videre oppover Akerselva.

En grønn byoase ved elvebredden

På DOGA-dagen 22. januar 2020 ble Nedre Foss bypark tildelt DOGA-merket for design og arkitektur i en seremoni med flere andre spennende, innovative vinnere. Norconsults landskapsarkitekter vant i 2008 den åpne internasjonale konkurransen utlyst av Bymiljøetaten Oslo kommune, og har i over ti år samarbeidet tett med Bymiljøetaten i arbeidet med denne tiltrengte byoasen ved Akerselva. Nå er det over to år siden anlegget ble tatt i bruk, til glede for både besøkende og beboere i den tette hovedstaden. Parken er en av få nye byparker som er etablert i Oslo de siste tiårene, og er med på å spille en viktig rolle for å oppnå mål om en aktiv befolkning. Nyere norsk forskning (Nordbø 2019) viser at det er klare sammenhenger mellom tilgang til grøntområder og barns fysiske aktiviteter. Det å ha en park innenfor 800 meters radius har betydning for om barna når helsemyndighetenes anbefaling om 60 minutters fysisk aktivitet daglig. Transformasjonen av parken og Vulkan-området på andre siden av elva, har etablert nye gangstier på langs og tvers av både elva, boligområder og bydeler. Den fungerer som en viktig attraksjon, både lokalt for beboere i området, og for byen og dens besøkende.

Vannet skaper historie

I den nye byparken ved Nedre Foss ligger historien side om side med dagens nye bruk og attraksjon. Nye historier blir hver dag etablert og definert med bruk av den ressursen som gir og har gitt liv til området gjennom flere århundrer – vannet og Akerselva. Det nye området inneholder noen spennende små hemmeligheter som er med på å vise områdets karakter og historie:

- Visste du for eksempel at historien om Nedre Foss er illustrert gjennom en rekke kunstverk i amfiet?

Kunstneren Lars Fiske har utarbeidet en stor frise på 18 motiver som forteller historien om Akerselva og Nedre Foss. Denne lille historieboken favner både naturelementer og det kultiverte bylivet, og er med å beskrive Akerselvas betydning for industrialisering og byvekst.

- Visste du at hele parken er fylt av løsninger for å håndtere og informere om vann?

Fra vannrenner som attraksjon og lekeelement til funksjonelle regnbed for nødvendig overvannshåndtering, Nedre Foss Park er bygget rundt stedets vannhistorie og inneholder spor etter århundrer med vann som hovedelement. Om du tar en ekstra kikk når du besøker stedet vil du både kunne se og sanse vannets betydning i rommet.

Da Bymiljøetaten lyste ut konkurransen i 2008 var området nedslitt og preget av forfall og uønsket oppførsel. Gjennom å åpne opp området med fortynnet vegetasjon, nye gangveier og attraktive møtesteder har parken gitt byen en tiltrengt oase sentralt i den tette byen. Parken har vært med å transformere et ikke-sted til sentralt møtested.

Dra og se denne nye prisvinnende byparken og opplev vannet og tidens tilstedeværelse som lek og rekreasjon!