Nedre Foss bypark er tildelt DOGA-merket for design og arkitektur. (Foto: Norconsult/ T. Majewski)

Nedre Foss bypark tildelt DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGA (stiftelsen Design og arkitektur Norge) sin anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Merket er i januar 2020 tildelt Bymiljøetaten Oslo kommune og Norconsult for arbeidet med Nedre Foss bypark.

Da Nedre Foss bypark hadde offisiell åpning i mai 2017, hadde Norconsults landskapsarkitekter, sammen med Bymiljøetaten, jobbet med prosjektet i nesten ti år. Dette som et resultat av at landskapsarkitekter i Norconsult vant en åpen arkitektkonkurranse i 2008.Målet med prosjektet var å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter for å gi det tilbake til byens befolkning. Fra å være et kriminelt belastet og lite tilgjengelig område mellom Nedre Foss gård og Kuba på Grünerløkka, forvandlet Norconsults landskapsarkitekter området til en leken og lys oase ved Akerselvas bredder, med umiddelbar nærhet til Vulkanområdet med mathall, restauranter og flere utesteder.

Med vann som gjennomgangstema

Resultatet er et variert parkområde med vann som gjennomgangstema. Gjennom lekelandskapet renner det vann fra Akerselva, og det er anlagt renner som fører overflatevann fra parkens harde flater til regnbed, hvor det lagres og gir vann til plantene i tørre perioder. Den attraktive parken har blitt et flott møte- og lekested for både barn og voksne midt i Oslo, og er et naturlig og populært samlingssted på vandring langs Oslo kommunes nye elvepromenade, som går fra Frysja i nord til Vaterland i sør. I tillegg til leke- og aktivitetsplass for barn, inneholder parken også sittetribune og fisketrapp der man kan følge fiskens vandring opp elven i sesong samt tursti med brygge. Flere steder er det anlagt trapper som går helt ned til Akerselva. I parken er det også anlagt integrert infrastruktur, som strømuttak og fettutskillere, slik at arrangementer og matservering kan avvikles på en smidig måte.

Les også: Nedre Foss bypark – en historie der tid og vann spiller sammen.

Juryens begrunnelse for tildelingen av DOGA-merket for design og arkitektur:

«Dette er god utnyttelse av noe som inntil for et par år siden var et område der du helst ikke oppholdt deg etter mørkets frembrudd. Ved å videreføre gangveien har de tilgjengeliggjort og aktivisert en ny del av byen og skapt et attraktivt byrom for mange typer aktiviteter. Prosjektet er gjennomført med innsikt og respekt for området, noe som eksempelvis kommer frem ved at de har beholdt en murvegg med graffiti fra parkens nære fortid. Dette er, etter vår mening, et svært godt og sympatisk prosjekt som løser mange problemer på én gang.»

Satte landskapsarkitektur på kartet

– Dette har vært et viktig prosjekt for landskapsarkitektene i Norconsult, og vårt fagmiljø ble for alvor satt på kartet da vi vant Bymiljøetatens arkitektkonkurransen i 2008. Med et prosjekt som har vart i nesten ti år, har vi naturlig nok støtt på flere utfordringer underveis. Det at Norconsult nå, sammen med Bymiljøetaten, mottar denne prisen er veldig gøy og en fantastisk avslutning, sier Line Beate Løvlien, oppdragsleder for Nedre Foss bypark fra Norconsult.