Lars-Petter Nesvåg og Bjørge Larsen er to av Norconsult-medarbeiderne som nylig mottok VDC-sertifisering gjennom Stanford University og NTNU.

Ni nye medarbeidere fra Norconsult VDC-sertifisert

Ni medarbeidere fra Norconsult mottok forrige uke VDC-sertifisering etter å ha gjennomført verdens største VDC-kurs i regi av NTNU og Stanford University, med 200 deltakere. Nå skal de benytte nyervervet kompetanse i tverrfaglige Norconsultprosjekter.

Virtual Design and Construction (VDC) er en gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter som forbedrer samspillet mellom de ulike aktørene. Dette fordi VDC baserer seg på felles målsetning for alle aktørene i et prosjekt, og benytter teknikker som sikrer transparente, involverende prosesser.

Nesten 400 VDC-opplærte medarbeidere i Norconsult

Norconsult har ca. 30 medarbeidere med full VDC-sertifisering fra Stanford University. I tillegg har rundt 350 av Norconsults oppdragsledere, prosjekteringsleder og disiplinledere gjennomført Norconsult sitt interne todagers VDC-basiskurs.

– VDC er sunn fornuft satt i system. VDC bygger på kjente mekanismer for forbedret samspill, som felles mål og åpenhet, i tillegg til å utnytte moderne metoder og teknologi. Dette passer godt sammen med vår strategi der samarbeid og heldigitale leveranser er to av satsningsområdene, sier Torkil Håheim Kind, som leder VDC-satsningen i Norconsult.

Kurset som ble avsluttet forrige uke, hadde 200 norske deltakere fra både byggherrer, entreprenører, rådgivere og softwareutviklere. Undervisningen har strukket seg over et år, med en innledende intensivuke og en samling midtveis ut i kurset. Deltakerne har i tillegg levert syv månedlige rapporter samt en sluttrapport. I kurset ble det lagt mye vekt på presentasjoner av de ulike oppgavene, noe som har gitt deltakere fra Norconsult et godt innblikk i byggherrens og entreprenørens hverdag og problemstillinger.

Økt verdi for kunden

– Bruk av VDC i oppdrag øker tverrfagligheten i leveransene med aktiv bruk av BIM, og bidrar til involvering og økt forståelse av avhengigheter mellom fag, og fagenes rolle i helheten. Inkluderende planlegging krever gode forberedelser fra alle deltagere, og når alle fag involveres lager man en mer effektiv gjennomføringsplan som alle forstår og er omforent om. Kunden blir involvert både i planleggingen og løsningsutviklingen gjennom møtemetodikken ICE, noe som bidrar til å forankre løsningene og skape tillitt og forståelse mellom prosjekteringsteamet og kunden sier Lars-Petter Nesvåg, avdelingsleder for jernbane i Norconsult.

– Målet med VDC er å jobbe smartere, ikke raskere. VDC bidrar til økt samarbeid, bedre flyt mellom deltagerne og til at alle drar i riktig retning til samme tid. En viktig læring fra kurset er at god planlegging bidrar til mer effektive prosesser med godt forberedte deltakere. Dette gir økonomisk gevinst for selskapet, i tillegg til mer strukturerte arbeidsdager for den enkelte. For våre kunder er jeg overbevist om at dette har merverdi; kunden får økt kvalitet til riktig tid, sier Bjørge Larsen, gruppeleder VVS ved Norconsult sitt kontor i Trondheim, som gleder seg til å benytte VDC i prosjekter fremover.

Den 15. mai var det virtuell utdeling av sertifikater til over 200 deltakere online og ni av disse var fra Norconsult. Det er professor Martin Fischer fra Center for Integrated Facility Engineering ved det amerikanske Stanford-universitetet som har vært foreleser på fellessamlingene. Fischer underviste også da AF Gruppen og Norconsult i felleskap arrangerte VDC-kurs for ansatte og kunder i 2017/ 2018.