Nils Morten Huseby ble valgt til ny styreleder i Norconsult på selskapets generalforsamling 5. mai.

Nils Morten Huseby valgt til ny styreleder i Norconsult

På Norconsults generalforsamling 5. mai 2022 ble Nils Morten Huseby valgt til ny styreleder i Norconsult. Samtidig ble Vibecke Hverven valgt til ny nestleder.

Nils Morten Huseby er i dag administrerende direktør for Institutt for energiteknikk (IFE) og har vært styremedlem i Norconsult siden 2017 og nestleder siden 2020. Vibecke Hverven ble samtidig valgt inn som nytt eksternt styremedlem og ny nestleder i Norconsult-styret.

Internasjonal erfaring

Huseby har over 30 års erfaring fra energibransjen, hvorav mer enn 20 år som toppleder, og har mangeårig styreerfaring fra en rekke selskaper og organisasjoner. Før han kom til i IFE i 2016 var han administrerende direktør for Rainpower. Huseby har også vært direktør for Sør-Amerika-virksomheten til SN Power (Statkraft gruppen) samt hatt ulike stillinger i NOS ASA, McKinsey & Company og Shell International. Huseby har bred internasjonal erfaring med forretningsutvikling, prosjektledelse og endringsledelse i teknologitunge virksomheter, og er utdannet sivilingeniør fra maskinlinjen ved NTH i 1991.

– Med fem års erfaring fra styret i Norconsult har jeg fått god innsikt i selskapets strategi, kultur og ikke minst små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Nå ser jeg frem til å ta over vervet som styreleder i Norconsult og å bidra til å videreutvikle konsernet i årene som kommer. Norconsult har solid fagkunnskap og er kjent for å drive bransjen videre innen bærekraft, digitalisering og innovasjon, sier Nils Morten Huseby.

Hverven blir nestleder

Vibecke Hverven, nyvalgt nestleder i Norconsult-styret, har erfaring fra prosjektarbeid, toppledelse og styreverv innen ulike markedsområder, inkludert energisektoren for ulike fornybare energiformer, før hun var administrerende direktør for Sweco Norge fra 2005 til 2012. Hun ledet også oppbyggingen av DNVs skandinaviske satsing på fornybar energi før hun ble daglig leder for OBOS Prosjekt.

I dag er Hverven partner i bedriftsrådgivningsselskapet Considium Consulting Group med styreverv som sin hovedaktivitet og mangeårig styreerfaringer fra NGI og Eidsiva Vannkraft, styreerfaring fra ulike prosjektlederselskaper og eiendomsselskaper. De seneste årene har hun engasjert seg i innovasjon gjennom verv i oppstartsselskap og fond.

Norconsult har vokst mye i Sverige de seneste årene og konsernet har en tydelig strategi om vekst i Norden. Anni Ulfendahl (f. 1986), utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra Linköpings universitet 2012, jobber hos Norconsult Göteborg, og er valgt inn som aksjonærvalgt styremedlem.

Det er fem år siden det sist var endringer blant de eksterne i styret, og bakgrunnen for styreendringene er en kombinasjon av behov for naturlig fornyelse, men også kontinuitet i styret. Med endringene får styret også økt bredde, med en kvinneandel på 45 prosent.

Etter generalforsamlingen består det nye styret til Norconsult av:

* Nils Morten Huseby, styreleder

* Vibecke Hverven, nestleder

* Mari Thjømøe, eksternt styremedlem

* Lars-Petter Nesvåg, aksjonærvalgt styremedlem

* Anni Ulfendahl, aksjonærvalgt styremedlem

* Michelle S. Wright, aksjonærvalgt styremedlem

* Harald Trosvik, ansattvalgt styremedlem

* Kjell Selfors Nilsen, ansattvalgt styremedlem

* Isaak Elias Skjeseth Bashevkin, ansattvalgt styremedlem

* Erlend Haugland Næs, varamedlem

Norconsult takker tidligere styremedlemmer og styreleder for solid innsats.