NoIS-medarbeider mottok pris for beste masteroppgave innen geomatikk

Hvert år deler GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene ut pris for beste master- og bacheloroppgave innen geomatikk. Even Grøtte fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er tildelt prisen for beste master i 2019, for en oppgave om nøyaktig stedfesting av BIM i en digital byggesøknadsprosess.

Prisen deles hvert år ut på Geomatikkdagene, den sentrale konferansen for geomatikkbransjen, der både kommuner, offentlige etater, bedrifter og studenter samles. Årets samling ble avlyst på grunn av korona-situasjonen. Seansen ble derfor gjennomført som webinar den 18. juni, der vinnerne presenterte sine oppgaver.

Juryen, bestående av Tone Kristiansen og Einar Jensen fra Kartverket, sier følgende om Even Grøttes oppgave:

"Oppgaven er interessant og fremtidsrettet og behandler et område som er viktig for å lykkes med digitalisering. Oppgaven er strukturert og lettlest og gir temaet en god behandling."

Bakgrunn for oppgaven
Stadig flere offentlige prosesser skal digitaliseres, og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har gjennomført ulike forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) med mål å effektivisere byggesøknadsprosesser, både gjennom digitale søknadsløsninger og kommunal saksbehandling. DiBK har i den forbindelse utviklet en validator som setter krav til innhold i BIM- og IFC-filer som benyttes som overføringsformat. Det er i dag utfordringer knyttet til geografisk stedfesting av BIM (bygningsinformasjonsmodellering), som er en forutsetning for å kunne bruke BIM til kommunal saksbehandling og forvaltning av matrikkel og kartdata i forbindelse med byggesaksbehandling.

I masteroppgaven undersøkes utfordringer med bruk av BIM i en digital byggesøknadsprosess, med fokus på korrekt geografisk plassering av BIM. I oppgaven ser Grøtte også på hvordan geografisk posisjon bør angis, og hvilke referansesystem som bør anvendes. I tillegg er det utviklet en georeferert prototype.

– Integrasjon mellom GIS, altså geografisk informasjonssystem, og BIM er definitivt et område som har fremtiden foran seg, og hvor det stadig skjer utvikling. Og der ville jeg være med å bidra, sier Even Grøtte på spørsmål om hvorfor han valgte dette temaet på masteroppgaven sin.

Fikk jobb i Norconsult Informasjonssystemer

Grøtte har studert Ingeniørvitenskap og IKT med spesialisering i geomatikk ved NTNU. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Trondheim kommune og NoIS. Lars Eggan, senior systemutvikler i NoIS, har vært veileder for Grøtte og er glad for valg av tema på oppgaven.


– BIM til bruk i GIS er et veldig aktuelt tema, og vi i NoIS vil ha stor nytte av jobben Even har gjort fremover, sier Eggan.

Etter masteroppgaven takket Grøtte ja til tilbud om fast stilling i NoIS, hvor han nå jobber som GIS-konsulent og utfører varierte kundeoppdrag knyttet til NoIS sin GIS-programvare, ISY WinMap, som installasjoner, konfigurering og opplæring. I tillegg jobber han med oppgaver knyttet til testing av programvaren, brukerstøtte, samt generell rådgivning innen GIS både eksternt og internt mot moderselskapet Norconsult AS.

Vi gratulerer Even med prisen!