Norconsult styrker seg på Sørlandet og åpner et helt nytt kontor i Arendal. Camilla Espedalen, Kontorleder Norconsult i Kristiansand, opplever økende etterspørsel lokalt i Arendal.

Norconsult åpner kontor i Arendal

Norconsult styrker seg på Sørlandet og åpner et helt nytt kontor i Arendal for rådgivende ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere.

Norconsult, som har rundt 3 400 medarbeidere i Norge og 5 200 i konsernet totalt, har flere ulike oppdrag på Sørlandet og skal åpne et helt nytt kontor i Arendal.

– Siden 2008 har Norconsult hatt kontor i Kristiansand, men Arendal har lenge vært en ønsket lokasjon. Vi ser nå at tiden er moden for å etablere et fysisk kontor også i Arendal, sier Camilla Espedalen, Kontorleder Norconsult i Kristiansand.

– Vi ønsker å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester lokalt i Arendal. For å lykkes med dette er det nødvendig med lokal tilstedeværelse, sier Espedalen.

Bygge for fremtiden

Norconsult er Norges største konsulentselskap innen rådgivende ingeniørtjenester. Eksempler på oppdrag det i dag jobbes med fra Kristiansand, er Wilds Minne skole i Kristiansand, Kristiansand stadion samt reguleringsplan for E18 Ytre Ringvei i Kristiansand.

I regionen jobber Norconsult også med reguleringsplanen for en ny vei til Eydehavn og kjølevannstrasé i forbindelse med Morrows etablering av batterifabrikk i Arendal. I tillegg har selskapet en rekke spennende miljøoppdrag – både forurensning og vannovervåking for både private og offentlige oppdragsgivere på Sørlandet.

– Norconsult tilbyr et tverrfaglig og bredt tilbud, og har over tid bygget opp solid kompetanse innen en rekke fagfelt. Vi er nå svært godt rigget for å være med på å bygge Agder for fremtiden, sier Espedalen.

Best likt av studentene

Norconsult har i dag over 60 kontorer i Norge. Kristandsand-kontoret har de seneste årene fått flere tilflyttere fra andre av Norconsults kontorer, medarbeidere som enten selv kommer fra regionen eller har partnere som er sørlendinger.

Nå ser selskapet frem mot å etablere seg i Arendal, og ser både etter egnende lokaler i sentrum og kloke hoder som ønsker å være med på denne etableringen. Espedalen peker på at selv om en medarbeider hører til på kontoret i Kristiansand, så betyr ikke det at hun eller han ikke kan være med å prosjektere jernbane i Trøndelag eller tunneler på Vestlandet.

– På den måten får selv et relativt lite lokalkontor lov til å være en del av Norges største tverrfaglige rådgivningsmiljø. De faglige utviklingsmulighetene er noe av det våre medarbeidere er mest fornøyd med, sier Espedalen.

I midten av mai kåret norske studenter Norconsult til bransjens mest attraktive arbeidsgiver. Rangeringen av Norges mest attraktive arbeidsgivere er basert på studentenes karrierepreferanser og ble offentliggjort under Universum Awards.

I underkant av 11 000 studenter har sagt sin mening og kåret Norconsult til bransjens beste rådgivningsselskap.

– Arendal er et spennende område i vekst med et høyt aktivitetsnivå, og det har gradvis vokst frem en rekke sterke bedrifter i regionen. Vi har tidligere kun hatt et mindre pendlerkontor her, men nå utvider vi betydelig og kommer til å rekruttere en rekke nye medarbeidere som skal ha sin faste arbeidsplass her i Arendal, sier Camilla Espedalen.