Norconsult etablerer seg i Drammen og tilbyr lokal tilstedeværelse for kunder her. Fra venstre: Henning Vellene, Bård S. Hernes, Drammensordfører Tore Opdal Hansen og konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Norconsult åpner kontor i Drammen

Norconsult utvider og åpner kontor i Drammen. – Vi opplever økende pågang fra kunder i Drammensområdet, og vil tilby lokal tilstedeværelse også til våre kunder her, sier Bård S. Hernes fra Norconsult.

Norconsult har i lengre tid sett på mulighetene for en etablering i Elvebyen, og nylig var det offisiell åpning av det nye kontoret i bygget i Grønland 67. Norconsults mål med kontoretableringen er å sikre lokal tilstedeværelse og tett oppfølging av kunder i nærmiljøet.

– Vi ønsker å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester lokalt i Drammensområdet. For å lykkes med dette er det nødvendig med lokal tilstedeværelse, sier Bård S. Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor.

Lokale prosjekter

Selskapet har vært involvert i flere store prosjekter i Drammen og omegn de siste årene. Innen samferdsel jobber selskapet med Inter City-utbyggingen på strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Norconsult har flere rammeavtaler med Drammen kommune, og har blant annet avrop for flere fag innen markedsområde Vann og Avløp. Glitre Energi har også engasjert selskapet på prosjekter knyttet til vannkraft- og nettanlegg.

Energibygget som huser det nye kontoret eies av UNION Eiendom. Leieavtalen er på tre år, med opsjon på forlengelse i ytterligere tre år. Kontoret har plass til 15-20 medarbeidere, og vil dra veksler på den tverrfaglige kompetansen som finnes i selskapet knyttet til samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. 


Kunnskapsbedrift til Drammen

Innflyttingen ble markert med frokost og relevante foredrag for kunder og samarbeidspartnere. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen ønsket velkommen, etterfulgt av et innlegg fra Drammensordfører Tore Opdal Hansen.

– Vi trenger flere arbeidsplasser i Drammen generelt og kunnskapsarbeidsplasser spesielt, noe Norconsult representerer. Fremover vil det skje en enorm utvikling i Drammensregionen, og til det trenger vi dyktige rådgivningsselskap. Derfor er vi glade for at Norconsult nå har etablert kontor her i Drammen, sa Opdal Hansen.

Drammen – Kobbervikdalen

Rådgiver Arne Moe Lysaker fra Norconsult holdt et engasjerende foredrag om bruk av dataspillteknologi i samferdselsprosjekter. Han viste blant annet materiale fra Inter City-prosjektet Drammen - Kobbervikdalen, der Norconsult er engasjert på rådgiversiden. Arrangementet ble avsluttet med et innlegg fra markedsanalytiker Nejra Macic fra Prognosesenteret.