Norconsult styrker sin lokale tilstedeværelse med nytt kontor i Ski. Ordfører i Ski, Hanne Opdan og konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Norconsult åpner Ski-kontor

Som følge av økt pågang i Follo-området åpner Norconsult nytt kontor i Ski. Norconsult iverksetter samtidig en prosess for å rekruttere medarbeidere til de nye lokalene i Kirkeveien 1.

– Ski er et spennende område i vekst med et høyt aktivitetsnivå, og det har gradvis vokst frem en rekke sterke bedrifter i regionen. Vi har tidligere kun hatt et mindre pendlerkontor her, men nå utvider vi betydelig og kommer til å rekruttere en rekke nye medarbeidere som skal ha sin faste arbeidsplass her i Ski, sier direktør for Region Sør-Øst i Norconsult, Asle Gudim.

Gudim blir også ansvarlig for Ski-kontoret.

– Ski ligger sentralt i Follo og området har et folketall på størrelsen med Trondheim. Vi opplever økt pågang, og med aktivitetene vi forventer vil komme med åpningen av Follobanen, ønsker vi å være lokalt tilstede for å komme tettere på kundene, sier Gudim.

Follobanen skal etter planen åpne i 2021. Det vil gi en reisetid på elleve minutter fra Ski til Oslo S. Norconsult forventer at dette vil bidra til ytterligere utvikling, spesielt som følge av økt boligbyggeaktivitet.

Lokale prosjekter

Norconsult har i dag rammeavtaler med både Ås og Vestby kommuner og jobber blant annet med utviklingen av Myrvoll stasjon, et boligprosjekt hvor selskapet er engasjert av JM Norge. I tillegg gjennomfører Norconsult en rekke ulike oppdrag for NMBU på Ås.

– Norconsult har et mål om å være lett tilgjengelig med både kompetanse og kapasitet når bedrifter i Ski har behov for det. Samtidig vil vi også trekke på vårt nettverk av over 3 500 medarbeidere med spisskompetanse innen alt fra samferdsel, vann og avløp, bygg og eiendom, industri, energi, bærekraft og mye mer, sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor i Norge.

Innflyttingen ble markert med frokost og relevante foredrag for kunder og samarbeidspartnere. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen ønsket velkommen til Norconsults nye kontor, mens ordfører i Ski, Hanne Opdan, sto for den offisielle åpningen av det nye kontoret og ønsket Norconsult velkommen til Ski.

– Ski kommune har lagt til rette for formidable utviklingsplaner som skal gjennomføres. Vi ser med spenning på det Norconsult driver med, hvordan dere tar til dere endringene og satser på kvinner, teknologi og digitalisering, sa Opdan i sin åpningstale.