Norconsult arrangerer Samfunnskonferansen 3. mai i Sandvika.

​​Norconsult arrangerer ny møteplass for viktige samfunnstema og trender

3. mai arrangerer Norconsult Samfunnskonferansen for første gang. Arrangementet blir en møteplass for selskapets kunder og samarbeidspartnere, og for bransjen generelt. Programmet, som har en halv dags varighet, er fullspekket med spennende foredragsholdere. Nå er det åpnet for påmelding.

Tema for årets samfunnskonferanse er «Et mer effektivt Norge», hvor nye samhandlingsformer, digitalisering og endringsprosesser står på agendaen. Publikum får blant annet et innblikk i noen av de mest fremtidsrettede prosjektene som gjennomføres i Norge i dag, presentert av nøkkelpersoner i prosjektene.

Norges mest fremtidsrettede prosjekter

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil presenteres av prosjektdirektør fra Bane NOR, Morten Klokkersveen. Digibygg vil presenteres av prosjektdirektør i Statsbygg, Jan Myhre. Nedre Otta kraftverk vil presenteres av oppdragsleder Tore Lie Falkenberg fra Norconsult, og FoU-prosjektet DiVA (Digital VA-forvaltning) vil presenteres av Tom Baade-Mathiesen, direktør for Norconsults Vann- og avløpsdivisjon.

Viser bredde i norsk samfunnsdebatt

Foruten disse, har flere spennende foredragsholdere takket ja til å delta på konferansen, deriblant Høyre-nestor og tidligere statsminister Kåre Willoch, administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland og Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey. Programmet oppdateres løpende.

Her kan du melde deg på Samfunnskonferansen 2017 (lenke nederst på siden)

Velkommen tl Bærum Kulturhus 3. mai

Samfunnskonferansen 2017 arrangeres i Bærum Kulturhus i Sandvika 3. mai fra kl. 11-17. Konferansen er planlagt som en fast årlig arena for diskusjon om viktige samfunnstemaer og trender. Samfunnskonferansen er en møteplass for kunder og samarbeidspartnere av Norconsult spesielt, og for Bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen generelt. Vi håper å se så mange som mulig på konferansen!

Her kan du melde deg på Samfunnskonferansen 2017 (lenke nederst på siden)

Se her for mer informasjon om Samfunnskonferansen 2017:

Presse/ media?
Journalister som ønsker å delta på Samfunnskonferansen 2017, bes kontakte Benedicte Bratt Jakhelln, senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult.