Fra venstre: Vegard Jacobsen, kontorleder ved Norconsults regionkontor i Hamar og Snorre Solvang, daglig leder i BraCon. Foto: Norconsult.

Norconsult AS styrker seg i innlandet

Norconsult overtar 1. juni det Hamar-baserte selskapet BraCon AS, og styrker dermed sin posisjon i Innlandet. BraCon har utstrakt virksomhet innen byggeteknisk prosjektering i Hedmark, Oppland, Romerike og Oslo.

Samtlige ansatte i BraCon vil fortsette i sine stillinger når Norconsult overtar alle aksjene i BraCon 1. juni. Firmaet fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult.

Utvidet tjenestetilbud overfor kunder

- Med kjøpet av BraCon får vi tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø i en region som er viktig for Norconsult. Sammenslåingen styrker vårt tverrfaglige kompetansetilbud til kundene her, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

- Både forretningsmessig og kulturelt passer BraCon og Norconsult svært godt sammen. Ved å bli en del av Norconsults rådgivermiljø kan vi nå levere bedre og mer komplette tjenester til kundene våre. I tillegg styrker vi posisjonen som lokal rådgiver – med bred kompetanse innen alle etterspurte fagområder, sier daglig leder i BraCon, Snorre Solvang.

Innlandskjempe

I en bransje som stiller stadig større krav til kompetanse, kapasitet og systemer hos rådgivende konsulentmiljøer, er kontorleder Vegard Jacobsen ved Norconsults regionskontor i Hamar, svært tilfreds med at de nå får BraCons medarbeidere med på laget. Etter overtagelsen av BraCon vil Norconsults kontorer i region Innlandet (Gjøvik, Hamar, Hønefoss, Lillehammer, Os og Otta) bestå av et tverrfaglig rådgivermiljø på til sammen 170 dyktige ansatte.

Det rådgivende ingeniørfirmaet BraCon ble opprettet i 2007, og er ledende innen byggeteknisk prosjektering. Selskapet har i dag åtte ansatte. Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss