Egil Hogna Norconsult
Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsult ASA – Trading update: Tredje kvartal og hittil i 2023

NOT FOR GENERAL RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, CANADA, JAPAN, THE UNITED STATES OR TO US PERSONS OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

Sandvika, 24. oktober 2023: Norconsult ASA («Norconsult» eller «selskapet») kunngjorde 16. oktober 2023 en intensjon om å gjennomføre et salg av aksjer i selskapet og søke om notering av aksjene på Oslo Børs. Selskapet vil publisere rapport for tredje kvartal 2023 29. november 2023. Denne driftsoppdateringen tilgjengeliggjøres for å gi en oppsummering av foreløpig urevidert konsolidert omsetning etter eksterne prosjektkostnader og justert EBITA for tredje kvartal og hittil i 2023, samt tilhørende forhold og oppdateringer for kvartalet.

 

Norconsults omsetning etter eksterne prosjektkostnader i tremånedersperioden som ble avsluttet 30. september 2023, utgjør cirka 1 705 millioner kroner (tredje kvartal 2022: 1 523 millioner kroner), en økning på rundt 12 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Organisk vekst utgjør rundt 10 prosent justert for kalendereffekter. Kalendereffekten av én arbeidsdag mindre sammenlignet med samme periode i fjor, anslås å gi en negativ effekt på om lag 27 millioner kroner. Den organiske omsetningsveksten etter eksterne prosjektkostnader er hovedsakelig drevet av et høyere antall årsverk (FTE-er) sammenlignet med samme periode i fjor, og en økt gjennomsnittlig timepris.  

 

Justert EBITA(1) i tremånedersperioden som ble avsluttet 30. september 2023, utgjør cirka 108 millioner kroner (tredje kvartal 2022: 109 millioner kroner) og er påvirket av ovennevnte negative kalendereffekter, økt timepris og engangseffekter på 13 millioner kroner knyttet til oppgjør i forbindelse med oppkjøp. Justert EBITA-margin(2) justert for kalendereffekter utgjør cirka 7,8 prosent (tredje kvartal 2022: 7,2 prosent). Justert EBITA-margin ikke-justert for kalendereffekter utgjør cirka 6,4 prosent.

 

Omsetning etter eksterne prosjektkostnader for nimånedersperioden som ble avsluttet 30. september 2023, endte på cirka 6 160 millioner kroner (jan. til sep. 2022: 5 383 millioner kroner), en økning på cirka 14 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den organiske veksten justert for kalendereffekter utgjør cirka 11 prosent. Kalendereffekten av én arbeidsdag mindre sammenlignet med samme periode i fjor, anslås å gi en negativ effekt på om lag 34 millioner kroner. En samlet solid utvikling i timeprisen og et høyere antall årsverk (FTE-er)(3) har vært de viktigste driverne for organisk vekst i 2023.

 

Justert EBITA for nimånedersperioden som ble avsluttet 30. september 2023 er cirka 601 millioner kroner (jan. til sep. 2022: 534 millioner kroner). Justert EBITA-margin justert for kalendereffekter utgjør om lag 10,3 prosent (jan. til sep. 2022: 9,9 prosent). Justert EBITA-margin ikke-justert for kalendereffekter utgjør cirka 9,8 prosent.

 

Netto ordrereserve(4) utgjør cirka 6,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2023, opp fra 5,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2023.

 

– Vi er fornøyde med utviklingen i omsetning og resultater, i en periode hvor markedet er preget av stigende renter og fremdeles høy inflasjon. Ordrereserven er solid, og vi opplever godt aktivitetsnivå i våre viktigste markeder. Norconsult går ut med endelige resultater for tredje kvartal i slutten av november, da vil vi også gi mer detaljer rundt utviklingen i kvartalet, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.  

 

Informasjonen over er basert på en foreløpig vurdering av selskapets økonomiske resultater for tredje kvartal 2023, og kan endres inntil regnskapet endelig er godkjent og offentliggjort av selskapet.

 

De samlede utsiktene for 2023 er uendret fra slik de ble presentert eksternt i rapporten for andre kvartal 2023.

 

Selskapet legger frem rapporten for tredje kvartal 2023 onsdag 29. november 2023 klokken 07:00 lokal tid.

 

 

Den offisielle engelske versjonen av denne meldingen finnes her: https://investor.norconsult.com/financial-information/reports-presentations-and-webcasts/ for engelsk pressemelding.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Dag Fladby, CFO Norconsult ASA, IR@norconsult.com

 

Om Norconsult:

Norconsult er ledende nordisk rådgiverselskap som kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Med hovedkontor i Sandvika i Norge kombinerer vi tverrfaglige kompetanse med lokal tilstedeværelse med om lag 6.000 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland. (Tall pr. 30.06.2023)

 

 

(1) Justert EBITA er definert som driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger av immaterielle eiendeler, aksjebaserte kompensasjonskostnader knyttet til aksjeprogrammene for ansatte i 2022 og 2023, kostnader knyttet til børsnoteringsprosessen, finansposter og skatt. De nye aksjeprogrammene med rabatterte aksjer og bonusaksjer som starter i 2024, skal inkluderes i adj. EBITA.  

 

(2) Justert EBITA-margin er definert som justert EBITA (som definert ovenfor) i prosent av driftsinntekter og andre inntekter etter eksterne prosjektkostnader.

 

(3) Antall årsverk er en matematisk beregning av prosentandelen fulltidsansatte. Begrepet omfatter alle fast ansatte, inkludert ansatte i permisjon unntatt midlertidig innleid personell.

 

(4) Ordrereserve er definert som forventede gjenværende inntekter på nye og eksisterende kontrakter. Konserninterne kontrakter er holdt utenfor. Avrop på rammeavtaler inngår i ordrereserven ved signering.

 

 

Important notice

This announcement is for informational purposes only and does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person in Australia, New Zealand, Canada, Japan or the United States, including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia (the “United States”) or to any person to whom, or in any jurisdiction in which, such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to herein may not be offered, subscribed, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. The offer and sale of the securities referred to herein has not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, New Zealand, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in the United States. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, New Zealand, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, New Zealand, Canada or Japan.

Any offering of the securities referred to in this announcement will be made by means of a prospectus. This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 on prospectuses to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (as amended) as implemented in any member state of the European Economic Area (the “EEA”) (the “EU Prospectus Regulation”). Investors should not subscribe for any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus, if a prospectus is published. Copies of any such prospectus will, following publication, be available from the Company's registered office and, subject to certain exceptions, on the website of the Company.

In any member state of the EEA, other than Norway, Sweden, Denmark and Finland, this communication is only address to and is only directed at persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the EU Prospectus Regulation.

This communication does not constitute an offer of the securities referred to herein to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities referred to herein. This communication is being distributed to and is directed only at persons : (A) (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), (ii) falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated; and (B) who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "aims", "expect", "anticipate", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made and cannot be relied upon as a guide to future performance. The Company and its respective affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Certain figures contained in this document, including financial information, have been subject to rounding adjustments. Accordingly, in certain instances, the sum or percentage change of the numbers contained in this document may not conform exactly with the total figure.