Les om arbeidshverdagen i Norconsult i et Universum-intervju med Erik Digerud (t.v.) og Thomas Fløien Angeltveit. (Foto: Line Slotnæs)

Norconsult - banebrytende teknologi

Når man får lov til å både bruke spillteknologi og arbeide med ny teknologi som er unik i verden, er det er lett å forstå at det er moro å jobbe i Norconsult om dagen.

I 2017 klatret Norconsult fire plasser opp på Universum Student Survey, undersøkelsen som måler Norges mest attraktive arbeidsgivere. Om lag 13 500 studenter ved 28 høyskoler og universiteter besvarte undersøkelsen. I kategorien ingeniør/teknologi havnet Norconsult på en solid 4. plass, opp fire plasser fra 2016.

Jobber med ny teknologi hver dag

I et intervju publisert på Universums hjemmesider, kan du bli bedre kjent med arbeidshverdagen til de to Norconsult-medarbeiderne Erik Digerud og Thomas Fløien Angeltveit.

Erik jobber hovedsakelig med vannkraft, mens Thomas er i Norconsults jernbaneavdeling. De er begge involvert i prosjekter som på hver sin måte er banebrytende når det kommer til bruk av ny teknologi.

Her kan du lese hele saken på Universums hjemmesider: Norconsult - banebrytende teknologi