Norconsult bidrar i en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg for Norcem sementfabrikk i Brevik. Rapporten ventes ferdig i mai 2016.Foto: Norcem.

Norconsult bidrar i mulighetsstudie for CO2-fangstanlegg

Norconsult bidrar i utarbeidelsen av mulighetsstudie for CO2-fangstanlegg for Norcem. Studien gir et detaljert bilde av hva det innebærer å bygge et fullskala fangstanlegg for CO2 på sementfabrikken på Brevik.

– Vi er svært stolte av å kunne bidra med mulighetsstudie for CO2-fangst på fabrikken til Norcem. Norcem har vært en viktig kunde i mange år, og vi er valgt ut som rådgiver blant annet med bakgrunn i vår kjennskap til fabrikken og vår kompetanse og erfaring, sier Øystein Bremseth, kontorleder ved Norconsults kontor i Porsgrunn.

Mens testprogrammet har hatt fokus på selve fangstteknologien, skal mulighetsstudien se nærmere på alle andre forhold som må på plass med et eventuelt fullskala-anlegg. Det skal blant annet undersøkes mer om hvordan fangstanlegget skal integreres med eksisterende fabrikk, hvordan CO2 skal håndteres og mellomlagres for videre transport, kostnader skal gjennomgås, gjennomføringsplan skal granskes, og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet skal kartlegges i større detalj.

Norconsults rolle blir blant annet å rådgi i forbindelse med prosjektering av byggetekniske konstruksjoner, hva som må rives, hva som kan modifiseres eller beholdes, og vurdering av nye konstruksjoner. I tillegg til Norconsult bidrar flere andre eksterne partnere: Aker Solutions, Periti, FL Smidth og Høgskolen i Telemark. Mulighetsstudien er igangsatt, og en sluttrapport skal overleveres i mai 2016. Forventet investeringsbehov ved eventuell realisering av fangstanlegget er 2 milliarder NOK.

– Mulighetsstudien vil gi et beslutningsgrunnlag for et fullskala fangstanlegg, et grunnlag som er svært viktig både for myndighetene, HeidelbergCement og for Norcem. Basert på testene anslår vi at det er mulig å fange cirka fire hundre tusen tonn CO2, noe som tilsvarer omtrent halvparten av fabrikkens utslipp, opplyser Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement.

Ytterligere informasjon
Se film om Norcems storsatsning på co2-fangst her.
Se film om Aker Solutions satsning på co2-fangs her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss