Signering, f.v: Bente Gjerstad og Bård Hernes, begge Norconsult. Liv Kari Skudal Hansteen, Rif og arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Norconsult.

Norconsult bidrar i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg

I dag var det stiftelsesmøte for Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SFS BA). Norconsult støtter visjonen om 0 skader i bygge- og anleggsnæringen, og var tilstede under dagens møte med flere representanter fra selskapet.

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom, plager og seriøsitet.

– Dette er et viktig tema både for oss i Norconsult og våre samarbeidspartnere. Vi må forstå hvordan valgene vi tar påvirker sikkerheten for de som skal bygge det vi planlegger og prosjekterer. Som rådgivere kan vi gjennom systematiske risikovurderinger og gode valg redusere risikoen for skader og ulykker, sier Elisabeth Hofgaard Lycke, spesialrådgiver kvalitet og HMS i Norconsult.

Må forstå risiko og sikkerhetskultur

Forut for SFS BA har Norconsult deltatt i næringens charter for samarbeid om sikkerhet, og jobber kontinuerlig for å forstå risiko og skape en sikkerhetskultur.

– Som rådgivere sitter vi ikke bare på kontor. Mange er utenfor kontoret i ulike situasjoner, ikke minst på byggeplass. Vi har et ansvar for våre medarbeidere, og det er viktig å dele kunnskap med andre aktører i bransjen som vi kan bruke i vår planlegging og prosjektering, sier konserndirektør Bård Hernes i Norconsult.

Ønsker å bidra direkte

Norconsult har tidligere bidratt med utforming av veileder for rådgiveres ivaretakelse av byggherreforskriftens krav til prosjekterende og rollene for koordinering av SHA-arbeidet. Nå ønsker selskapet å bidra enda mer aktivt.

– Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal ikke være gjenstand for konkurranse, men et samarbeid mellom de ulike aktørene i bransjen. Nå ønsker vi å være med direkte som selskap, både gjennom å skape og bidra i og på ulike samarbeidsarenaer, sier Bente Gjerstad, direktør for miljø og sikkerhet i Norconsult.

Norconsult har et stort fagmiljø med spesialister innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette fagmiljøet bidrar aktivt i oppdragene og det interne forbedringsarbeidet som skal til for at vi som rådgivere bidrar til å sikre at alle i bransjen kommer trygt hjem fra jobb.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss