Norconsult skal bidra til stabil vannforsyning og trygg avløpshåndtering i Drammensregionen. (Foto: Norconsult)

Norconsult bidrar til bedre VA og dammer i Drammensregionen

Gjennom to nye rammeavtaler vil Norconsult bidra til at innbyggerne i Drammensregionen får rent drikkevann, stabil vannforsyning og sikker avløpshåndtering.

Drammensregionen omfatter nesten 150 000 personer. Via et interkommunalt samarbeid skal regionen sikres god vannforsyning og avløpshåndtering. Norconsult skal bidra til dette når selskapet, i tøff konkurranse med flere dyktige tilbydere, er valgt som én av flere leverandører på to nye rammeavtaler. Disse inngås med henholdsvis Drammen kommune og med Glitrevannverket IKS og utviklingsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen».

Norconsult vil bidra til stabil vannforsyning og trygg avløpshåndtering
- Å planlegge gode nyanlegg innen vann- og avløpssystemer er svært viktige samfunnsoppdrag. Vi synes det er spennende å få bruke et bredt spekter av vår kompetanse på dette feltet, i en region som er i sterk vekst, sier Stig Olsborg, Avdelingsleder VA-Transportsystemer i Norconsult.

-Sammen med Drammen kommune og Glitrevannverket vil vi bidra med vår kompetanse for å sikre systemer for rent drikkevann og trygg og effektiv rensing av avløpsvann. Ekstra gledelig er at dette blir en videreføring av et meget godt samarbeid vi har hatt med oppdragsgiverne innenfor både elektro og dammer tidligere, sier Roger Alfredsen, Avdelingsleder Industriell Elektro og Automatisering i Norconsult.

Rammeavtalene omfatter mange fag for Norconsult
I begge rammeavtaler skal Norconsult levere rådgivningstjenester innen fagområdene Nyanlegg/fornyelse, Elektro/automasjon og Dammer. Fagområdet Nyanlegg/fornyelse vil kunne omfatte tjenester innenfor fagene vann og avløp (VA), urban hydrologi, vei, landskap, idrettsanlegg, bygningsteknikk (bruer, konstruksjoner mm.) samt trafikksikringstiltak.

Rammeavtalene gjelder for to + eventuelt to år
Også i forrige avtaleperiode hadde Norconsult rammeavtale med Drammen kommune, da innenfor el/auto og dammer. Avtalen har gitt flere avrop innenfor disse fagene de siste årene.

De nye rammeavtalene har en varighet på to år. Oppstart var 10. juni 2016 og med opsjon på forlengelse inntil to år. Total mulig kontraktsperiode er fire år. Det er inngått avtaler med flere leverandører innenfor de ulike fagene.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss