Mandag 11. februar ble seks elbusser satt i drift mellom Drammen og Buskerud. Foto: Brakar

Norconsult bidrar til elektrifisering av busstransporten i Buskerud

Mandag 11. februar satte Brakar, kollektivselskapet i Buskerud, hele seks helelektriske busser i drift mellom Drammen og Mjøndalen. Norconsult har vært prosjektrådgiver på veien til de første elektriske bussene i Buskerud.

Bent Ramsfjell har vært Norconsults oppdragsleder i prosjektet og hatt en sentral rolle i teamet som har stått for prosjekt- og prosessledelse.

– Dette har de tre siste årene vært et spennende og viktig oppdrag for Norconsult. Vår oppgave har vært å være en katalysator for å gi Brakar grunnlag til å ta de riktige og viktige veivalgene, basert på vurderinger knyttet til både bærekraft, teknologi og hvordan få mest kollektivtransport for pengene. Det har også vært viktig for oss å legge til rette for et godt og smidig samarbeid mellom de ulike partene i prosjektet, sier Ramsfjell.

Mens noen transportaktører overlater valg av materiell og løsninger til markedet, har Brakar siden starten sagt at de skal få det til på egenhånd.

– Brakar har virkelig tatt ansvar og gjort dette til en viktig del av sitt eget grønne skifte, og som en av flere løsninger på bærekraftsutfordringene for regionen og selskapet. Det står det respekt av, sier Bent Ramsfjell.

For Norconsult har oppdraget blant annet omfattet å bidra til planlegging og gjennomføring av dialogkonferanse med potensielle leverandører og utarbeidelse av finansieringsplan med søknad om investeringsstøtte hos Enova. Norconsult har også bidratt til kravspesifikasjon for anskaffelse av både bussmateriell og ladeinfrastruktur.

Lader på endestasjonene

Underveis i prosjektet er det blitt vurdert flere alternativer for lading av de elektriske bussene som skal gå på linje 51 mellom Drammen og Mjøndalen. Til slutt landet valget på hurtiglading på endeholdeplassene for denne busslinjen (Drammen busstasjon og Mjøndalen stasjon).

– Valg av ladeteknologi har vært et veldig viktig strategisk veivalg, og Brakar landet på hurtiglading med såkalte pantografer på holdeplasser som hovedkonsept. Det betyr noe lavere batterikapasitet på bussene sammenlignet med saktelading på depot, men raskere lading og høy utnyttelse av bussmateriellet. Løsningen ble valgt fordi dette gir mest kollektivtransport for pengene over tid, sier Ramsfjell.

Lading på endestasjonene innebærer at bussene slipper å bli tatt ut av trafikk og kjøre innom bussdepot for lading, noe som bidrar til både fleksibilitet og punktlighet. Pantografen som lader bussen på dagtid har en effekt på 300 kilowatt. Om natten lades bussene i depot.

– Et bærekraft- og byutviklingsprosjekt

Administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord, sier at selv om det ser ut som et teknologiprosjekt, så er det først og fremst et bærekraft- og byutviklingsprosjekt.

– Drammen vil bli en bedre by å bo i, med busser som går stille og som ikke har utslipp. Vår eier, Buskerud fylkeskommune, har gitt oss i oppdrag å arbeide for lav- og nullutslipp i kollektivtransporten. Dette prosjektet er et viktig bidrag i det arbeidet, sier han.

Norconsult styrker seg på bærekraftig rådgivning

Oppdraget for Brakar er bare ett av flere liknende oppdrag Norconsult har gjennomført. Selskapet er engasjert i arbeidet med etablering av elektriske busser basert på hurtiglading i Tromsø, et prosjekt som pågår nå. For Agder Kollektivtrafikk har selskapet tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for elektrifisering av bybusser i Agder, og det arbeides med etablering av løsning for utslippsfri og fossilfri Buss i Oslo, som er en mulighetsstudie av helelektriske busskonsepter for Sporveien Oslo AS. Norconsult er også engasjert i et liknende prosjekt i Bergen for Hordaland fylkeskommune.

– Miljøvennlige løsninger for kollektivtrafikken er helt sentralt i arbeidet for å redusere utslipp i årene fremover. Norconsult har høye ambisjoner innen bærekraft, og derfor er det gledelig og viktig at vi inntar en stadig sterkere posisjon innen bærekraftig rådgivning, sier Bente Gjerstad – direktør for bærekraft i Norconsult.