Signering av avtale mellom Norconsult (t.h.) og Arendal kommune (t.v) knyttet til etablering av ny batterifabrikk i Arendal. (Foto: Arendal kommune/ Norconsult)

Norconsult bidrar til etablering av verdens mest bærekraftige battericellefabrikk

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal. Både eiere og kommunen har satt høye bærekraftsambisjoner for prosjektet.

Arendal kommune er i ferd med å bli sentrum for en ny, bærekraftig og banebrytende norsk industrisatsing, blant annet gjennom den kommende etableringen av Morrows batterifabrikk i Eyde Energipark. Investor Rune Gjelsten og Agder Energi er største eiere og initiativtakere bak den nye batterifabrikken, som skal ha en årlig, total kapasitet på 32 gigawattimer (GWh). Det er anslått at den nye fabrikken vil skape rundt 2 500 arbeidsplasser lokalt, og flere nye arbeidsplasser er forventet å oppstå i regionen som en ringvirkning av etableringen.

Verdens mest miljøvennlige

Morrow Batteries har som ambisjon at fabrikken i Arendal skal bli verdens mest miljøvennlige batterifabrikk, med kortreiste råvarer og bærekraft i alle ledd som viktige faktorer. Fabrikken skal også teste ut ny, og mer bærekraftig batteriteknologi, som er ventet å redusere klimafotavtrykket på battericeller betydelig.

Arendal kommune, Arendal Eiendom KF og Arendal havn KF har gjennomført en anbudskonkurranse for å inngå rådgivnings- og prosjekteringskontrakt på fire delprosjekter i forbindelse med tilrettelegging for etablering av batterifabrikken. Norconsult gleder seg til å jobbe sammen med Arendal kommune for å etablere nødvendig infrastruktur, slik at dette er på plass når Morrow Batteries starter opp sin produksjon i 2024.

– Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Norconsult. Sammen skal vi etablere gode rammebetingelser for logistikk, transport og infrastruktur for kjølevann – alle viktige komponenter for den nye fabrikken. I tillegg skal vi tilrettelegge for gode rammebetingelser for utvikling av nye næringsarealer i Arendal. Norconsult leverte et meget solid tilbud i henhold til vår bærekraftstrategi, og fikk høyest uttelling på både oppgaveforståelse og kompetanse, sier prosjektkoordinator Kjetel Vidar Kittelsen i Arendal kommune.

De fire delprosjektene er tett knyttet sammen, og har mange av de samme behovene for rådgivning og prosjektering.

– Vi skal bruke miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som styringsverktøy for å ivareta kommunens bærekraftsambisjoner i prosjektet. Dette, kombinert med vår faglige spisskompetanse og effektive og fleksible oppdragsorganisasjon, var viktige faktorer som gjorde at vi ble tildelt dette drømmeoppdraget, sier Martin Schreck, som er både tilbuds- og prosjektleder fra Norconsult i prosjektet.

En grønnere norsk industri

Bærekraft er et viktig strategisk område for Norconsult, og selskapet jobber tverrfaglig med bærekraftige løsninger i prosjekter, både i Norge og internasjonalt. Blant annet har Norconsult opparbeidet seg bred oversikt over ulike, tilgjengelige batteriteknologier internasjonalt som selskapet bruker som kunnskapsgrunnlag i oppdraget for Arendal kommune.

– Dette er et viktig prosjekt i utrullingen av en grønnere norsk industri. Vi ser frem til et godt samarbeid med Arendal kommune, Morrow Batteries og andre involverte aktører for å realisere dette viktige, bærekraftige, norske industriprosjektet, sier Asle Gudim, direktør Region Sør-øst i Norconsult.

Prosjektet har en varighet på tre år. Den første milepælen er å ferdigstille nødvendig regulerings- og prosjekteringsarbeid, for å kunne sette i gang med entreprise for kjølevannsledning til Eyde Energipark fra august 2022.