Anlegget i Brevik sett fra øst. (Illustrasjon: Norconsult)

Norconsult bidrar til realiseringen av Norges første karbonfangstanlegg

Regjeringen fattet høsten 2020 en historisk beslutning om å investere i et fullskala fangstanlegg for CO2 ved sementfabrikken Norcem i Brevik, og i går ble den formelle beslutningen fattet av Stortinget. Anlegget blir det første i sitt slag i verden. Norconsult har signert en rammeavtale med HeidelbergCement om levering av rådgivningstjenester knyttet til etableringen av anlegget.

HeidelbergCement har rangert Norconsult som nummer én-leverandør innen alle kategorier selskapet har levert tilbud på.

Norge har i lang tid hatt tydelige ambisjoner knyttet til karbonfangst og -lagring. Nå har regjeringen altså fattet en investeringsbeslutning om fullskala CO2-fangst i Brevik, noe NHO-sjef Ole Erik Almlid har beskrevet som «starten på det som kan bli et stort norsk industrieventyr, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk».

Verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst

CO2-utslippene fra sementindustrien er betydelige, og globalt står den for 5 til 7 prosent av de totale CO2-utslippene, med hele 1,9 gigatonn CO2 årlig. I Norge er andelen 2 prosent.

– Norcem, med eier HeidelbergCement, har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, i 2030. Sementfabrikken Norcem Brevik slipper ut mellom 820 000 og 890 000 tonn CO2 årlig, og for å oppnå nullvisjonen er det nødvendig å fange CO2 fra sementproduksjonen. Vi er glade for å ha med oss fagkompetanse fra Norconsult i dette arbeidet. Ved realisering blir Norcem Brevik verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst, sier Per Brevik, direktør for bærekraft og alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe.

Skal knytte sammen fangst- og produksjonsanlegg

Norconsult har tidligere jobbet med Norcem og HeidelbergCement i forprosjektet knyttet til det nye fangstanlegget. I realiseringsfasen skal selskapet bidra med utarbeidelse av teknisk underlag, teknisk bistand under kontraktsforhandlinger med entreprenør, utarbeidelse av grunnlagstegninger samt teknisk oppfølging under utførelse.

– Norconsult har bistått med fagkompetanse i flere tidligere faser av dette prosjektet, og føler et sterkt eierskap og forpliktelse til en vellykket realisering. Dette er et bevis på at tung industri og bærekraft kan gå hånd i hånd. For Norconsult, som har bærekraft som et strategisk tema, er det utrolig givende å være delaktig i et prosjekt der bærekraft og miljø er selve drivkraften. Dette er helt i tråd med vår bærekraftsstrategi, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

Fakta om anlegget:

 • Anlegget etableres ved siden av eksisterende sementovn.
 • Det kreves en rekke ombygginger for å knytte fangst- og produksjonsanlegget sammen.
 • Energi fra fabrikkens prosessrøykgass brukes til drift av fangstanlegget.
 • Sjøvann benyttes til nedkjøling.
 • Karbonfangsten fraktes vekk med tankskip. Det etableres derfor et mellomlager med tanker for oppbevaring samt rørføringer mellom fangstanlegg og kai.
 • Kaianlegget oppgraderes.

Rammeavtalen er avropsbasert og omfanget er foreløpig ikke kjent, men Norconsult vil trolig bidra med rådgivingstjenester innenfor en rekke fagområder knyttet til de elementene som selskapet har bidratt til gjennom tidligere faser av prosjektet.

Følgende fag er tilbudt som en del av rammeavtalen:

 • Plan/SØK
 • Samfunnssikkerhet
 • VVS
 • Brannteknisk
 • BIM-koordinator
 • Akustikk
 • Bygningsfysikk
 • Arkitekt (i dette oppdraget ekstern)
 • Miljø
 • Civil/ konstruksjon
 • Havner
 • Geoteknikk
 • VA
 • Samferdsel
 • Elektro
 • HMS
 • Byggeledelse
 • Teknisk oppfølging


Fangstanlegget skal etter planen stå ferdig i 2024.