Norconsult bidrar med gratis rådgivningstimer til Jason Taylors undersjøiske skulpturpark på Sjøholmen. (Foto: Sjøholmen)

Norconsult bidrar til undersjøisk kunstprosjekt i Bærum

I 2018 kan Sjøholmen i Bærum by på en helt annerledes kunstopplevelse. Da åpner nemlig en undersjøisk skulpturpark signert den amerikanske kunstneren Jason Taylor. Norconsult er en av bidragsyterne.

– Vi må takke Norconsult for å bidra med fenomenale tekniske tegninger og søknad til kommune og fylke, slik at vi fikk et ja på rekordtid fra de ulike instansene til å starte arbeidet med Jason Taylors skulpturer som skal under vann på Sjøholmen barnekunsthus i Sandvika, som åpner i 2018, sier Mette Dybwad Torstensen, Bjørg Thorhallsdottir og kunstner Suki og Jason Taylors agent, som står bak Sjøholmen.

En selvfølge for Norconsult å bidra

Som en av de største bedriftene i Bærum kommune og med hovedkontor i Sandvika, var det en selvfølge for Norconsult å takke ja til henvendelsen om å bidra med gratis rådgivningstimer til prosjektet.

– Det å være en lokal støttespiller i områdene vi har virksomhet i, er et sentralt prinsipp i Norconsults strategi for sosialt ansvar. Å bidra med gratis rådgivningstimer til et prosjekt som virkelig kan være med på å sette Sandvika på kunstkartet er givende både for oss som selskap, og ikke minst for de medarbeiderne som har vært involvert, sier Fride Andrea Hærem, konserndirektør for Stab i Norconsult.

– Norconsult har bistått prosjektteamet med generell rådgiving for gjennomføringen, og er ansvarlig søker. Vi har utarbeidet søknader til kommunen og fylkeskommunen samt nabovarsel og tegninger. Dette er et spennende prosjekt, og det var ikke vanskelig å være positiv da vi ble spurt om å bidra med rådgivningstimer til den undersjøiske skulpturparken, forteller Trygve Isaksen, som er avdelingsleder for havner i Norconsult og har vært selskapets oppdragsleder på Sjøholmen.