Norconsults avdeling Kjeller Vindteknikk støtter Equinor ved byggingen av USAs største havvindpark. (Foto: Pixabay)

Norconsult bistår Equinors havvindpark utenfor New York

Equinor fikk nylig i oppdrag å bygge USAs største havvindpark. Det skjer med god støtte fra Norconsults avdeling Kjeller Vindteknikk.

Prosjektet, som er et av de største initiativene for å få på plass fornybar energi i USA, innbefatter de to vindparkene Empire Wind og Beacon Wind. Til sammen dekker de to vindparkene mer enn 840 kvadratkilometer utenfor kysten av delstaten New York. Når de står ferdige vil de produsere 3,3 gigawatt ren strøm til om lag en million husstander i New York.

Norconsult har bistått begge prosjektene med meteorologiske simuleringer, estimater på energiproduksjon og vaketapsberegninger, altså beregninger av turbulens som oppstår i bakkant av en vindturbin, og som vil redusere produksjonen for berørte turbiner i bakkant. I tillegg har selskapet bidratt med validering av målinger på Empire Wind-prosjektet.

– Dette er et enormt prosjekt, som det er veldig spennende å delta på. At Equinor velger Norconsult til et så prestisjetungt prosjekt er en solid bekreftelse på vår kompetanse, og noe vi er veldig stolte over. Dette viser at selv en aktør fra lille Norge kan hevde seg på verdensmarkedet for havvind, sier Lars Tallhaug, leder for avdeling Kjeller Vindteknikk i Norconsult.

Kjeller Vindteknikk er Nordens ledende aktør innen måling og analyser av vind og øvrige klimaeffekter som nedbør og ising, med kontorer i Norge, Finland, Sverige og på Island. Selskapet har siden 2019 vært en del av Norconsult.

Les mer om prosjektet på Equinors hjemmeside: https://www.equinor.com/en/news/202101-us-offshore-wind.html