I arbeidet med ny standard vil man undersøke hvilke bygningsmessige standarder for universell utforming som finnes i dag. (Foto Norconsult)

Norconsult bistår Standard Norge med universell utforming av lydtekniske løsninger

Norconsult skal ta del i Standard Norges utforming av ny standard for teknisk løsning innen lydtekniske installasjoner i bygg. Hensikten med standarden er å sikre universell utforming for hørselshemmede.

Lyd i informasjonsformidling blir en stadig større del av hverdagen vår, og omgir oss på flere arenaer, slik som på jobb, hjemme og i butikker. Per i dag finnes det ikke noen unisone krav til teknisk løsning. Derfor oppleves kvaliteten på installasjonene som svært varierende for hørselshemmede, som kan gå glipp av viktig informasjon. I arbeidet med den nye standarden vil man undersøke hvilke bygningsmessige standarder for universell utforming som finnes i dag, og sørge for å implementere disse i den nye standarden.

Standardiseringskomité for universell utforming

– Det finnes svært få styrende dokumenter som omfatter audiovisuelle installasjoner (AV) i bygg. Vi synes derfor det er positivt at Standard Norge kontakter oss for å ta del i dette arbeidet. En ny standard vil bidra til å tilgjengeliggjøre viktig informasjon for hørselshemmede, noe som er et meget spennende og meningsfullt arbeid å ta del i, sier Kjartan Nikolai Eikeland som er seniorrådgiver innen audiovisuelle løsninger i Norconsult.

Eksempler på lydtekniske løsninger er teleslynge, hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys (IR-systemer) og portable eller stasjonære FM-løsninger der man bruker høreapparat med FM-mottaker eller ved hjelp av blåtann.

Bør involveres i tidligfase

Norconsult har tre fageksperter innen lyd og bilde, audiovisuelle installasjoner (RIAV), som også omfatter lydtekniske installasjoner. Disse har kontor i Bergen, men bistår på prosjekter over hele landet. Miljøet kan vise til en rekke referanseprosjekter innenfor skole, idrettshaller, kontor og scene.

– Prosjektering av audiovisuelle løsninger bør være inkludert i en tidlig fase av et prosjekt, slik at man sikrer koordinering mellom involverte fag og unngår uforutsette hendelser eller fordyrende tillegg sent i prosjektet, avslutter Eikeland.

Vil du lese mer?

Nylig inngikk Norconsult to separate rammeavtaler innen lyd og bilde med henholdsvis Universitetet i Bergen og Bergen kommune.