LHL-sykehuset plaza. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Norconsult engasjert for komplett teknisk prosjektering av LHL-sykehuset på Gardermoen

Norconsult er engasjert av GK Norge AS, og oppdraget omfatter detaljprosjektering for den totaltekniske entreprisen (TTE) for det nye sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ved Gardermoen.

Dette er GKs største totaltekniske entreprise, og GK skal på oppdrag fra HENT levere fagene ventilasjon, byggautomasjon, rør, kulde og elektro. Norconsult ser frem til et godt og konstruktivt arbeid på tvers av alle fagdisipliner, med en av Norges ledende tekniske entreprenører.

Sykehuset blir på ca 28 500 kvadratmeter og prosjektet har en kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Bygningsmassen fordeles på fire bygg; sengepost, pasienthotell, produksjonsbygg og kontorbygg. Ambisjonsnivået for bygget er energimerke A.

HENT er totalentreprenøren, og Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL-Klinikkene for 25 år. Området ligger mellom Jessheim og Gardermoen.

- Dette er et meget spennende og prestisjefylt prosjekt, og tildelingen viser igjen at Norconsult sin tverrfaglige kompetanse innenfor Sykehus- og helsebygg veier tungt. Fagmiljøet i Sandvika begynner å bli stort, og vi har svært mange dyktige medarbeidere. Å bli del av dette prosjektet er i tråd med våre mål og vår satsning innenfor Sykehus og institusjonsbygg for fagmiljøet i Sandvika. Vi vinner frem i sterk konkurranse med andre konkurrenter, og det er vi svært godt fornøyd med, sier Klaus Andreassen, Seksjonsleder Helsebygg Elektro, og Kåre Kallmyr, Seksjonsleder Sykehus og Renrom.

LHL-prosjektet er ett av flere komplekse sykehusprosjekter der Norconsult er engasjert som samarbeidspartner og rådgiver. Andre viktige prosjekter er Nye kirkenes sykehus (NKS), Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus - nytt akuttbygg, Haukeland Universitetssykehus - nytt senter for Barn, Unge samt Psykosomatisk medisin og Martina Hansens Hospital.

Mer om prosjektet:
Mål for prosjektet er å bygge et sykehus som blir et Nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke. Hovedaktiviteten ved det nye sykehuset blir innenfor hjerte- og lunge. Et samlet behandlingstilbud vil gi hjerte- og lungesyke et mer helhetlig tilbud, og flere grupper vil få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg. Avstanden til Norges hovedflyplass vil gjøre sykehuset lett tilgjengelig både for pasienter fra hele landet, og spesialister fra utlandet, når det er behov for det.

LHL-klinikkene står for en vesentlig del av det offentlig finansierte tilbudet til hjerte- og lungepasienter i dag. Det legges derfor opp til betydelig aktivitet innen planlagt kirurgi og polikliniske konsultasjoner. Kolspasienter har økt risiko for å utvikle lungekreft, derfor er målet at det også skal etableres en kreftklinikk i sykehuset.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss