Norconsult er hovedrådgiver og landskapsarkitekt for Asker kommunes Gullhella omsorgsboliger. Foto: Linje Arkitekter

Norconsult engasjert i årets Bygg 2015-nominerte Gullhella omsorgsboliger

Norconsult er hovedrådgiver og landskapsarkitekt for Asker kommunes Gullhella omsorgsboliger. Bygget er oppført av Veidekke Entreprenør og arkitekt er Linje Arkitekter.

Nybygget har 60 omsorgsplasser med sykehjems-standard og det er bygget inntil det eksisterende Gullhella sykehjem. Bygget har passivhus-standard og moderne elektro-og varmetekniske løsninger med energibrønner, energistyring og sentral driftskontroll koblet opp mot Asker kommunes driftsavdeling.

Norconsult har også hatt ansvaret for landskapsarkitektur på et 12 650 kvm stort parkanlegg med fire hageavdelinger. Asker kommune valgte å legge et stort utomhusanlegg rundt bygget fordelt på ulike hageavdelinger. Parken har grusganger, vannspeil, dammer, fontener og et lysthus.

Gullhella Omsorgsboliger er sammen med fire andre prosjekter nominert i kategorien Bygg. Årets pris deles ut på Byggegallaen 8. mars på Radisson Blue Plaza Hotel i Oslo i forbindelse med Byggedagene 2016 som avholdes samme sted 8.-9. mars.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss