Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.
Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.

Norconsult fornyer INEOS Inovyns kraftforsyning

Norconsult leverer EPCM- og prosjekteringstjenester når INEOS Inovyn fornyer kraftforsyningen til industriområdet på Rafnes.

På industriområdet Rafnes i Bamble kommune i Vestfold og Telemark har det britiske selskapet INEOS Inovyn et stort kjemisk industrianlegg med blant annet klor- og PVC-fabrikk.

Når kraftforsyningen til fabrikkanleggene, inkludert anleggene på Rønningen, nå skal fornyes, er Norconsult blitt tildelt oppdraget med å utføre prosjektet på vegne av INEOS Inovyn som en EPCM-leverandør. Norconsult har ansvar for prosjektledelse, prosjektering, anskaffelse, kontrakthåndtering, anleggs- og byggeledelse samt systematisk ferdigstillelse.

Viktig for Norconsult

– Kraftforsyning er et viktig satsningsområde for Norconsult og vi er svært glade for tilliten INEOS Inovyn gir oss. Norconsult ønsker å ta større ansvar i prosjekter i form av EPCM-leveranser, og jeg er trygg på at våre dyktige ingeniører vil finne de beste løsningene for å møte oppdragsgivers behov for økt kraftforsyning og mål om redusert klimautslipp, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.

Prosjektet på Rafnes anses som en viktig del av INEOS Inovyns overordnede planer for fornyelse av fabrikkanleggene, samtidig som det er en tilrettelegging for økt kraftbehov i forbindelse med gradvis avkarbonisering av produksjonsprosessene. Det skal bygges en ny transformatorstasjon med to nye 70 MVA transformatorer, nytt 132 kV apparatanlegg, nytt 22 kV apparatanlegg, og store bygningsmessige arbeider inne på området.

Arbeidene ved fabrikkanleggene er allerede godt i gang og gjennomføres mens det eksisterende anlegget er i drift.

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. tredje kvartal 2023)