Fra venstre; Kristoffer Bugge, Thomas Angeltveit, Cathrine Kirkøen-Bere, Gjermund Dahl, Marius Jablonskis.

Norconsult forsterker satsingen på digitalisering

Mange virksomheter i vår bransje har en enkeltperson, gjerne en Chief Digital Officer (CDO), som har ansvar for digitalisering. Men når en person skal ta ansvar for store endringer, er erfaringene at vedkommende i stor grad får en mer koordinerende enn involverende rolle. For å være agile og gjøre virkelige endringer, setter Norconsult sammen en ny enhet med fem personer med ulik spisskompetanse. Det gjør vi både for å forsterke den interne satsingen på digital transformasjon og for å kunne gi et tilpasset tilbud til kundene.

Teamet har sin erfaring fra markedsområdene Bygg og Eiendom, Samferdsel og Fornybar energi, og har samlet sett mer enn 50 års erfaring innen digitalisering. Alle vil være leder for digital transformasjon innenfor sitt ansvarsområde. Vi ser virkelig frem til å løfte blikket og sammen jobbe enda tettere med kundene våre. De store effektene får vi nettopp i samspill mellom kunden, involverte aktører og oppdragsmedarbeidere, sier gruppeleder Thomas Angeltveit.

Digital Transformasjon

I tråd med Norconsults strategi skal vi styrke vår nr.1-posisjon på digitalisering og digital prosjektgjennomføring. Det skal vi oppnå ved å bruke vårt konkurransefortrinn i grensesnittet mellom Norconsult Informasjonssystemers utviklerkompetanse og et solid nordisk rådgivermiljø.

– Vi skal også forsterke den digitale kompetansen og sørge for god erfaringsutveksling mellom markedsområder og oppdrag, sier Cathrine Kirkøen-Bere i Norconsult.

Norconsult gjennomfører nærmere 20 000 oppdrag i året, noe som gir en stor erfaringsbase og potensiale for nyskaping.
– Vi ønsker at kundene våre skal høste effektiviseringsgevinster fra hele bredden av våre oppdrag, og spesielt fra oppdragene der vi ligger helt i front på digitalisering, sier Gjermund Dahl. Teamet skal jobbe på tvers for å sikre at utvikling og interne investeringer gir større nytte til flere kunder og medarbeidere i selskapet.

– “Individuals play the game – Teams beat the odds”. Jeg har veldig tro på å være flere i teamet med ulik spisskompetanse og personlighet. Høy fart erstatter aldri riktig retning, og sammen skal vi kartlegge den beste retningen for prosesser, verktøy og metode for slagkraftig skalering fra spiss til bredde, sier Kristoffer Bugge.

The Edge

Digital transformasjon handler ikke om å digitalisere eksisterende tjenester eller prosesser, men om å endre måten å jobbe på ved å ta i bruk digital teknologi. Det krever nye ideer og nyskaping. De siste to årene har Norconsult hatt en egen intern satsing på innovasjon og digitalisering gjennom "The Edge". The Edge skal representere alt som skiller Norconsult fra konkurrentene og derfor skape et konkurransefortrinn.

– Where Is The Edge?" spør vi oss ofte i nye prosjekter. Alle prosjekter og initiativer vi begir oss ut på skal utfordre «status Quo», sier Marius Jablonskis. – Hvordan kan vi jobbe med nytenkning, utvikling, endring og digitalisering for å skape økt kundeverdi?

– Gjennom å kombinere innovasjon og digitalisering ønsker teamet å jobbe med lønnsom bærekraft, for å møte klimaendringer og redusere klimagassutslipp i bransjen, sier Thomas Angeltveit. – Vår erfaring viser at vi kan få til grønn omstilling og øke innovasjonstakten ytterligere gjennom både internt og eksternt samarbeid med nye markedsutfordrere. Samarbeidspartnere supplerer godt våre fagmiljøer og er viktig for forretningsutvikling i markedsområdene.

Viktig for rekruttering
Norconsult er allerede en av landets mest populære arbeidsgivere blant nyutdannede ingeniører, men konkurransen om de beste hodene er knivskarp.

– Vi har mange erfarne rådgivere hos oss, men de unge og nyutdannede er ofte enda mer sultne på nyskaping, nye ideer og nye måter å jobbe på. Vi håper både vår nye digitale konsernsatsing og "The Edge" vil gjøre oss enda mer attraktive for disse studentene, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss