Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, er godt fornøyd med årsresultatet

Norconsult fortsatte den lønnsomme veksten i 2021

Norconsult leverte solide resultater i 2021. Brutto-omsetningen for året endte på 7 424 MNOK, som er en økning på over syv prosent sammenlignet med året før. Resultatet (EBITA) økte til 630 MNOK, noe som innebærer en brutto driftsmargin på 8,5 prosent i 2021.

2021 avsluttet også godt, med en omsetning for fjerde kvartal på 2 105 MNOK, opp nesten åtte prosent sammenlignet med samme kvartal året før. EBITA endte på 147 MNOK, noe som tilsvarer en margin på 7,0 prosent.

– Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele 2021. Veksten har særlig vært stor innen fornybar energi, samferdsel- og bygg- og eiendomsmarkedet. Det er også gledelig at interessen for innovasjon og å ta i bruk digitale verktøy for å redusere klimafotavtrykket og bygge mer bærekraftig øker kraftig både blant kunder og samarbeidspartnere. På den måten bidrar vi med å nå regjeringens og bransjens klimamål, sier konsernsjef Egil Hogna.

Særlig har Norconsult i Sverige og Danmark vist lønnsom vekst gjennom året som har gått. Norconsult sitt bemannings- og rekrutteringsselskap Technogarden har også vist en imponerende utvikling gjennom i 2021. I Norge har forretningsområde Regioner hatt en solid forbedring fra året før, Hovedkontor og Fornybar Energi leverte fortsatt sterke resultater

Ved utgangen av 2021 hadde Norconsult 5 100 medarbeidere, mot 4 600 i fjor, og rundt 130 kontorer. Selv om mesteparten av veksten er organisk, ble 11 selskaper kjøpt i 2021. I Sverige kjøpte vi PE Spår- och järnvägsteknikteam, NOCA Teknik, Bothnia VVS Ingenjörer og KMV forum. I Danmark kjøpte vi RUBOW arkitekter, mens vi i Norge kjøpte Djerving, Pure Logic, JAF arkitektkontor, AG Plan og Arkitektur, Pecom og Citiplan.

Flere spennende prosjekter vunnet i fjerde kvartal

I Norge er aktivitetsnivået høyt innen en rekke markedsområder. Norconsult har befestet sin posisjon innen sykehussektoren, hvor vi vant andre byggetrinn av Haugesund sykehus i fjerde kvartal, mens Hammerfest sykehus og Radiumhospitalet er store pågående prosjekter. Også innen skolebygg har vi et høyt aktivitetsnivå, med blant annet Norges største barneskole, Fjellhamar, samt syv skoleprosjekter for Oslobygg. Innen samferdsel arbeider vi blant annet med InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen og er i gang med prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt for Sporveien.

Sammen med Stiftelsen Norsar og Alcatel Submarine Networks Norway skal Norconsult utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred over vei, og om det er kjøretøy i skredområdet.

I Sverige har Norconsult også forsterket sin markedsposisjon, og har det siste kvartalet signert en rekke rammeavtaler. Vi har også vunnet fase 2 for prosjekteringen av ny fabrikk etter brannen som rammet Polarbrød i 2020, og har styrket vår posisjon mot grønn industri i Norrland, med oppdrag både for Hybrit og Northvolt.

I Danmark er en ny kampsporthall i Ringsted Sportssenter under bygging, og i tillegg utvikler våre danske arkitekter et større byggefelt i Lisbjerg, nord for Aarhus.

Nordisk vekst sentralt i ny strategiperiode
Konsernet avsluttet i 2021 strategiperioden fra 2019, og vi nådde målene om 7 milliarder i omsetning, 600 millioner i driftsresultat, samt høy medarbeider- og kundetilfredshet. Nylig lanserte konsernet ny strategiperiode for perioden 2022 til 2024, hvor lønnsom vekst i Norden står sentralt.

– Vi viderefører mye av det gode fra forrige strategiperiode. Nøkkelen til å levere lønnsom vekst ligger fortsatt i å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Mens flere av våre konkurrenter reduserer antallet kontorer, skal Norconsult vokse med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse i kombinasjon med kompetanse og samarbeid på tvers av hele vårt nettverk. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med vårt nye formål «Hver dag forbedrer vi hverdagen», vil vi i neste strategiperiode søke etter enda mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi opplever at vi er godt rustet for fremtiden, sier Hogna.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss