Avtalen mellom Norconsult og MOT signert av Sigrun Vårvik fra MOT og Fride Andrea Hærem fra Norconsult. Foto: Norconsult

Norconsult fortsetter samarbeidet med MOT

-Vi har hatt veldig mye glede og nytte av samarbeidet vårt med MOT, og forsetter derfor avtalen i tre nye tre år, sier Fride Andrea Hærem, direktør for IT, HR og Marked i Norconsult.

Foredragsholdere fra MOT har bidratt både i lederutviklingsprogrammet, teambuilding og i introduksjonsprogrammet for nye medarbeidere. Snart sender Norconsult to medarbeidere på lederutviklingskurset Signalbærer, i regi av MOT.

-Avtalen med MOT har styrket vår egen bedriftskultur, samtidig som vi er stolte av å samarbeide med en så flott organisasjon. Samfunnsansvaret MOT tar, og deres verdisyn, matcher oss og vår bedriftskultur veldig godt, sier Hærem. Avtalen som nå blir fornyet ble opprinnelig inngått i januar 2013.

MOT er en frivillig organisasjon med målsetting om å bevisstgjøre og styrke ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei. MOT ønsker å forebygger mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. I tillegg til holdningsskapende virksomhet for og med ungdommer, arbeider MOT også mye med næringslivet for å fremme gode og solide bedriftskulturer.

Les mer om MOT her.