OPPKJØP: Norconsult kjøper danske Ingeniørværket, her ved Thomas Bolding Rasmussen (f.v.), konserndirektør Norconsult Danmark, Finn Moe Bojesen, partner Ingeniørværket, Tage Øhlenschlæger, partner Ingeniørværket og Jacob Ilsøe, direktør byggeri i Norconsult.

Norconsult gjør nytt oppkjøp i Danmark

Norconsult kjøper det danske rådgivningsselskapet Ingeniørværket med totalt 26 rådgivende ingeniører fordelt på kontorer i Esbjerg og Horsens. Dette er Norconsults syvende oppkjøp i Danmark siden 2017.

Norconsult forsetter å vokse i Danmark og kjøper det rådgivende ingeniørselskapet Ingeniørværket. Ingeniørværket tilbyr rådgivning innen eiendom, og med oppkjøpet utvider Norconsult den geografiske tilstedeværelsen på Vest-Jylland.

Etter oppkjøpet går Norconsult fra ti til tolv kontorer i Danmark og antall medarbeidere i landet øker til cirka 560.

Kompetente og erfarne

–  Vi er glade for å styrke oss i Sydvest-Danmark og for økt nærhet til våre kunder. Vi ser at særlig Esbjerg er et meget spennende område med et stort potensial for vekst og utvikling, og vi ser frem til å utvikle virksomheten sammen med Ingeniørværket. Det er mer enn høye, faglige standarder som er felles for de to selskapene, det handler også om felles verdier, høy grad av autonomi hos våre dyktige ingeniører, evne til å forstå kundene samt god forretningsforståelse, sier konserndirektør for Norconsult i Danmark, Thomas Bolding Rasmussen.


To danske oppkjøp i 2023

Ingeniørværket er det syvende oppkjøpet Norconsult gjennomfører i Danmark siden 2017, og det andre danske oppkjøpet i 2023 etter at LB Consult ble kjøpt i begynnelsen av januar. ​​​​​​​

– Som en del av Norconsult kan vi fortsette vår vekst og ekspansjon til glede for både kunder og medarbeidere. Norconsults sterke kultur med lokal tilstedeværelse og selvbestemmelse har vært avgjørende for oss. Vi vil fortsatt ha en flat struktur, der alle har sterkt eierskap til egne leveranser. Samtidig vil vi nyte godt av å bli en del av det sterke, faglige fellesskapet på tvers av konsernet, sier Finn Moe Bojsen, direktør i Ingeniørværket.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss