22. april var det offisiell åpning av Ryfast. (Foto: Statens vegvesen)

Norconsult gratulerer med Ryfast-åpning

22. april ble Ryfast, det fergefrie veisambandet mellom Ryfylke og Nord-Jæren, offisielt åpnet. Norconsult har hatt prosjekteringsansvar for alle fagområder i prosjektet, som blant annet inneholder verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Ryfastprosjektet består av tre store tunneler og to ulike veiprosjekter som har pågått parallelt siden byggestart i 2012. Totalt er det bygget 52,8 km tunneler samt fem km vei i dagen. Norconsult har jobbet med den tverrfaglige prosjekteringen siden selskapet ble tildelt prosjekteringsoppdraget i mai 2011. Kompetanse fra flere av Norconsults kontorer i Norge har vært involvert i prosjektet i løpet av de ni årene det har pågått.

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel

Ryfast-prosjektet består av tre tunneler. Den spektakulære Ryfylketunnelen mellom Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Ryfylke åpnet for trafikk 30. desember 2019. Med en lengde på 14,4 kilometer og maksdybde på 292 meter under havoverflaten er den verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. De to siste tunnelene, den 5,7 km lange Hundvågtunnelen og den 3,7 km lange Eiganestunnelen åpnet for trafikk 22. april 2020.

Tunnelene erstatter to riksveifergesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Det vil kunne få store positive ringvirkninger for disse to områdene, som sveises sammen til ett bo- og arbeidsmarked og gir folk en ny, fleksibel reisehverdag.


– Gevinsten av E39 Eiganestunnelen er at den miljøbelastende gjennomgangstrafikken på E39 i Stavanger sentrum bokstavelig går under jorda. Hundvågtunnlen muliggjør i tillegg ny byutvikling på øyene i Stavanger, skriver Statens vegvesen i en pressemelding i forbindelse med åpningen.

Omfattende tverrfaglig prosjekt

I tillegg til prosjektering av vei, tunnel og konstruksjoner, har prosjekteringsarbeidet inneholdt omfattende arbeid knyttet vann og avløp, landskap og arkitektur, støy, miljø, HMS, elektro, ventilasjon og luftforurensning. Et eget prosjekt knyttet til bruk av kunst for å dempe monotoni i Ryfylketunnelen, og for å øke trafikksikkerheten i Hundvåg- og Eiganestunnelen, har inngått i oppdraget, der man blant annet har hatt fokus på å skape en positiv kjøreopplevelse i de lange og omfattende tunnelsystemene. Dette er utført i samarbeid kunstneren Viel Andersen.

– Tverrfaglighet står sentralt i Norconsult, og dette prosjektet har stilt svært store krav til tverrfaglighet samt faglig bredde og spisskompetanse i gjennomføring og ferdig produkt. Vi er utrolig stolte over å ha bidratt med alle fag i realiseringen av et så sammensatt samferdselsprosjekt, som vil få positive konsekvenser for arbeidsliv i regionen, sier Sigurd Rugsland, direktør for samferdsel i Norconsult.

På grunn av koronasituasjonen ble den offisielle åpningen foretatt via internett.