Norconsults nesten 200 arkitekter jobber med alt fra store samferdselsprosjekter til interiør, hytter, skoler og sykehjem. (Faksimile: Byggeindustrien.)

Norconsult har et av landets største arkitektmiljø

Med nesten 200 arkitekter har Norconsult-konsernet på kort tid blitt blant landets største arkitektmiljøer, skriver Byggeindustrien.

I siste nummer av Byggeindustrien kan vi lese et intervju med Michelle S. Wright, kontorleder for Norconsult Solem Arkitektur.

Les hele intervjuet med Michelle S. Wright i Byggeindustrien her.

Her er et utdrag fra saken som står i Byggeindustrien:

Norconsult har i en årrekke hatt arkitekter i rådgiverstaben, men har i løpet av få år vokst kraftig innen fagfeltet. Selv mener de veksten er helt i tråd med markedsutviklingen generelt, og de megatrender samfunnet står overfor.

- Vi satser veldig på å få etablert Norconsult som en vesentlig designaktør, og utvide ingeniør-merkevaren til også å gjelde arkitektur, sier kontorleder Michelle S. Wright i Norconsult til Byggeindustrien.

Les mer om Norconsults arkitektmiljø her.