Norconsult har inngått avtale med Swedegas AB om levering av ingeniørtjenester. Foto © Swedegas AB

Norconsult har inngått rammeavtale med Swedegas

Norconsult AS i Norge og Norconsult AB i Sverige har sammen inngått en rammeavtale med Swedegas AB om levering av ingeniørtjenester.

Swedegas er eier og drifter av gassnettet i den vestre delen av Sverige. Hvert år transporter Swedegas energi tilsvarende 15 TWh til distributører og sluttkunder. Selskapet ble i 2015 overtatt av Belgiske Flyxus og Spanske Enagas. Begge selskapene er store eiere og operatører av gass-infrastruktur.

Norconsults rammeavtale med Swedegas er gjeldene for 2016 og 2017.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss