Avtalesignering: (f.v.) Ragnhild Aslaksen (Sykehusbygg HF), Kåre Kallmyr (Norconsult), Matthias Baaske (Deloitte), Marte Lauvsnes (Sykehusbygg HF) og Kjetil Ruud (Norconsult).

Norconsult har inngått rammeavtale med Sykehusbygg HF

Med signering av rammeavtalen med Sykehusbygg HF om tidligfase rådgivningstjenester, har Norconsult inngått nok en viktig avtale innen sykehus og helsebygg.

Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i Norge, og foretakets hovedformål er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging. Rammeavtalen som Norconsult med underkonsulenter nå har inngått, gjelder rådgivningstjenester innen tidligfase. Underkonsulenter er Deloitte, Momentum arkitekter, AART architechts, Henning Larsen architects, Lohfert & Praetorius, Bygganalyse, Nosyko og Søren Jensen.

– Det er gledelig at vår gruppes samlede kompetanse innen sykehus legges merke til, og denne avtalen er med på å styrke vår posisjon innen sykehusmarkedet. Norconsult med partnere ser frem til å levere presise og solide leveranser til Sykehusbygg HF innen rammene av avtalen, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

En omfattende rammeavtale

Norconsult er kontraktspart for Sykehusbygg for alle delområder som rammeavtalen omfatter. Delområder og delområdeansvarlig er som følger:

  1. Bistand til analyser, programmering, utstyrsplanlegging og prosjektering i tidligfase (Norconsult).
  2. Bistand til utarbeidelse og oppfølging av program og forutsetninger under forprosjekt, i detaljprosjektering og i byggeprosess (Lohfert & Praetorius).
  3. Bistand til driftsøkonomiske analyser, kalkyler, gevinstrealisering og analyser av bærekraft (Deloitte).
  4. Bistand til forberedelse til og gjennomføring av innflytting og ibruktaging av kliniske funksjonsområder (Deloitte).
  5. Mottakskontroll, overtakelse og overlevering av utstyr (Nosyko).
  6. Bistand til utvikling av standarder (areal- og romstandarder, konsepter, løsninger) (Lohfert & Praetorius).

Norconsult inngår i et sterkt team
Teamet består av tilnærmet de samme aktørene som fra før av har rammeavtale med Helse Sør-Øst, og de har løst og løser flere oppgaver sammen. Dette inkluderer blant annet forenklet skisseprosjekt og økonomiske analyser knyttet til protonterapibehandling i Norge for Sykehusbygg HF. Videre inkluderer det pågående utredningsarbeid i idéfase ved vurdering av modeller for ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

Rammeavtalen med Sykehusbygg HF gjelder frem til 27.09.2018, med mulighet for inntil ett pluss ett års forlengelse.