Rammeavtalen med Vestre Viken HF styrker Norconsult sin posisjon innen sykehus og helsebygg. (Foto: Vestre Viken HF)

Norconsult har inngått rammeavtale med Vestre Viken HF

Med signering av rammeavtalen med Vestre Viken HF om levering av prosjekteringstjenester, har Norconsult inngått en ny og viktig avtale innen sykehus og helsebygg.

Vestre Viken HF er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

– Rammeavtalen styrker Norconsults posisjon innen sykehus og helsebygg, og vi gleder oss til å bruke vår samlede erfaring og kompetanse til å løse viktige prosjekter for Vestre Viken HF. Ekstra gledelig er det at vi vises denne tilliten av et helseforetak vi tidligere har jobbet lite for. Vi ser frem til å levere gode og presise leveranser innenfor rammene av avtalen, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

Stor bredde i de faglige leveransene

Det var mange tilbydere per fag og det ble tøff konkurranse om hver enkelt rammeavtale. Rådgivergruppen som Norconsult er en del av skal være i stand til å levere tjenester innen 21 ulike fagområder, blant annet RIB, RIV, ARK, RIA, RIVA og BIM. Dette som del av en prosjekteringsgruppe bestående av blant annet Ratio arkitekter. Det inngås gruppeavtale for alle fag, med mulighet for gruppe- eller separate avrop.

Rammeavtalen gjelder til 31.01.2018, med mulighet for inntil to års forlengelse.