Norconsult har prosjekteringsansvaret i Nye Veiers gigantkontrakt som ble signert 16. desember. AF Gruppen er totalentreprenør.

Norconsult har prosjekteringsansvaret i Nye Veiers gigantkontrakt

Norconsult skal prosjektere den nye E18 Tvedestrand-Arendal, der AF Gruppen er totalentreprenør. Kontrakten er Nye Veiers første totalentreprisekontrakt, og ble signert 16. desember.

Kontrakten som AF-gruppen er tildelt beløper seg til drøye 3 milliarder kroner (eks. mva.), og er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne. Totalentreprisen gjelder prosjektering og utbygging av 23 kilometer ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal.

Norconsult vil ha ansvaret for prosjektering i prosjektet, mens AF Gruppen har valgt Kruse Smith Entreprenør som samarbeidspartner på brubygging og Otera Infra på elektroarbeider. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder blant annet fire doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og flytting av 10 millioner kubikkmeter masse.

En av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge

– Å få være med på gjennomføring av dette prosjektet er en viktig milepæl for Norconsult. Å få prosjekteringsansvaret for et av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge er noe vi virkelig er stolte av, og vi ivrer etter å få brukt vår solide kompetanse innen samferdsel inn i dette spennende prosjektet, sier Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør for Plan og samferdsel i Norconsult.

Kontrakten mellom Nye Veier og AF Gruppen ble signert 16. desember. Norconsult starter umiddelbart med planleggings- og prosjekteringsarbeidet på ny E18 Tvedestrand - Arendal. Byggearbeidene starter vinteren 2017, og prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2019. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss