Fra venstre: Camilla Espedalen, kontorsjef for Kristiansandkontoret i Norconsult, Odd-Leif Berg, Plan- og utviklingssjef Kristiansand Havn KF, Halvard Aglen, Havnedirektør Kristiansand Havn KF.

Norconsult har signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Ved et av Norges viktigste havneknutepunkter planlegges en omfattende områdeforvandling de neste årene. Kristiansand Havn KF har tildelt Norconsult rammeavtale på rådgivning i prosjektet.

I Kristiansand møtes europaveiene E39 og E18 samt bilferge fra Danmark. Nest etter Oslo, er Kristiansand Norges viktigste transportknutepunkt til resten av Europa, og Kristiansand Havn ligger midt i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). I forbindelse med overordnet byutvikling for Kristiansand by og utvidelse av E39, skal havneområdet gjennomgå en forvandling.

– Norconsult har vunnet nesten samtlige fag på rammeavtaler som Kristiansand Havn har utlyst for de neste tre årene. En slik anerkjennelse av Norconsults kompetanse gjør oss svært stolte, og vi er godt rigget for å levere tjenester av høy kvalitet i årene fremover. Med oss som underleverandør på VA og arealfag har vi Vianova Kristiansand, sier Camilla Espedalen, kontorleder i Kristiansand fra Norconsult.

Rammeavtalen omfatter fagene RIB, RIBr, RIM, RIG, Areal, VVS, RIE og VA.

Trinnvis utvikling av eksisterende havneanlegg

Kristiansand Havn er inne i en spennende transformasjon som vil legge føringer for hvordan byen vil utvikle seg fremover. Hvilke løsninger som velges for ny havn vil også være med å påvirke Norge som industrivareprodusent. Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017. Dersom kommunedelplanen vedtas, vil Kristiansand Havn trinnvis begynne å utvikle det eksisterende havneanlegget ved Kongsgård.

I forbindelse med utbyggingen av E39 Gartnerløkka – Meieriet må Kristiansand Havn også flytte sin fergeterminal ved Gartnerløkka lenger ut i sjøen for å gi plass til E39. Det innebærer at jernbanespor til fergehavnen og containerhavnen må legges om. Samtidig skal adkomsten til fergeterminalen flyttes mot vest. For å bedre luftkvalitet i byen, må båter som ligger i opplag eller lastes/loses ved kaien kobles mot landstrøm.

Kontrakten som Kristiansand Havn har inngått med Norconsult har en lengde på tre år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.