Norconsults fageksperter har utarbeidet en ny rapport for Norsk Vann. Fra venstre: Kjell L. Keseler (forfatter), Ivar Urke (forfatter), Mareike Anika Becker (medforfatter) og Gisle H. Fagerlid (oppdragsleder). (Foto Norconsult)

Norconsult har utarbeidet rapport på oppdrag for Norsk Vann

På oppdrag for Norsk Vann har Norconsult utarbeidet en rapport med tittel «Veiledning for bruk av betongrør og kummer». Rapporten henvender seg til kommunale og statlige etater, prosjekterende og entreprenører.

I tillegg til å gi en innføring i betongens materialegenskaper, gir rapporten også en innføring i fordeler og ulemper ved bruk av betong som materiale for rør og kummer i vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg). Rapporten vil også gi en veiledning i oppbyggingen av et VA-anlegg der man bruker rør og kummer i betong. Det er Norconsults fagmiljø innen vann og avløp som har utarbeidet rapporten.

– Vi er stolte over at Norsk Vann har vist oss denne tilliten og valgt Norconsult og vår fagkompetanse i utarbeidelse av rapporten. Dette er noe hele VA-Norge vil kunne nyttiggjøre seg av, sier Stig Olsborg, avdelingsleder for VA-transportsystemer i Norconsult.

Flere interessenter
Den helhetlige rapporten tar for seg betongmaterialets viktigste egenskaper, bruk, anleggsutførelse og HMS-forhold i forbindelse med avløpsledninger og kummer i betong, basert på de produkter som finnes på markedet i dag.

Rapporten er utarbeidet for å veilede eier, prosjekterende og utførende i riktig bruk av betongrør og kummer, for å oppnå et best mulig resultat. Det er flere interessenter rapporten henvender seg til, men den skal primært fungere som en veileder for kommunale og statlige etater, prosjekterende og entreprenører.

Prosjektet har vært styrt av en egen styringsgruppe fra Norsk Vann, og betongbransjen har vært involvert i flere workshops underveis.

**

Les nyhetssak på Norsk Vanns hjemmeside: Ny rapport: Veiledning for bruk av betongrør og kummer.